Därför gillar kunderna oss: ”För att vi är personliga och avdramatiserar något som kan kännas tungt och svårt, något som de dessutom känner sig lite okunniga inom. Vi ser personen bakom bolaget och gör vår vägledning så lättsmält det bara går.”

Så var 2022: ”Det går till historien som vårt största omställningsår. Vi tog in en extern byråledare, Sara Gunnstam, 2021 och under 2022 började vi bli varma i kläderna och kunde ställa om strukturen för vårt sätt att jobba. För att skapa grunden för att kunna ta in fler kunder och engagera oss ännu mer i våra befintliga. Vi går från ´Dödens dal´ där man med 10–12 anställda är för liten för att bära sina overheadkostnader och inte har resurserna för att bredda verksamheten, till att bli uppåt 20 – med helt nya muskler för rådgivning och utveckling av egna tjänster. Men resan dit har kostat.”

Så får vi ett bra 2023: ”Vi har en fantastisk laguppställning och ett häftigt tjänsteutbud, exempelvis är vårt egenutvecklade verktyg för hållbarhetsredovisning nu redo att möta marknaden. Självfallet är vårt ständiga fokus på att se och höra kunden intakt, med handfast leverans för att företagen ska ha det så bra det bara går.”

Det misstaget gör vi inte om: ”Att sätta förändringen av affärsmodellen på piedestal och tro att stegvis omställning är det bästa. Har du en modell du tror på: riv av plåstret och kör. Både medarbetare och kunder trivs bättre med en förutsägbar och enkel modell.”

 

Vill du delta på Srf dagen den 15 mars? Eventet är fullbokat på plats, men du kan delta på distans (sista anmälningsdag 14 mars). Du bokar dig till Srf dagen på distans här >>