Det är märkligt hur en företeelse som funnits under så lång tid hos väldigt många företag kan väcka så många frågor. Det är ännu konstigare att det är så många av dessa frågor där ingen sitter inne med ett klart och tydligt svar. Under arbetet med den nya onlinekursen har vi varit i kontakt med flera olika experter och inte minst Skatteverket för att försöka få rätsida på olika frågor och problem. I vissa fall har vi knappt hunnit få klarhet i en fråga förrän nästa problemställning uppenbarat sig.

Allra vanligast är frågor kopplade till att billeasingavtalet upphör. Ofta är det fråga om hur det ska redovisas och vilka momsregler som gäller när avtalstiden löper ut och leasingtagaren vill ha en ny leasingbil. Hur ska skillnaden mellan restvärde och verkligt värde på den tidigare leasingbilen hanteras? Motsvarande frågor uppstår när avtalet överlåts på annan part eller bilen köps loss. Det blir också vanligare med miljöbilar och bonus kopplat till det. Vad gäller när leasinggivaren slussar erhållen miljöbonus vidare till leasingtagaren?

Vad gäller momsreglerna kan det inte uteslutas att det kan komma nya ställningstaganden från Skatteverket eller domar från förvaltningsdomstolen. Därför har vi tagit fram ett särskilt dokument där vi sammanfattar och exemplifierar hur billeasing bör redovisas och hanteras momsmässigt. Detta dokument kommer vi att uppdatera om det uppkommer något nytt som det bör informeras om. På så sätt blir du som går den här onlinekursen alltid uppdaterad.

Med tanke på all tid vi har lagt ner och hur komplexa frågorna är kan man fundera på hur mycket tid och arbete företagen kan ha lagt ner på att hantera frågan. Och hur mycket fel kan det ha blivit? Vi tror och hoppas att vår nya onlinekurs kan hjälpa till att spara många timmars arbete, men också minska frustrationen kring svårhanterliga frågor.

Text: Mats Brockert och Claes Eriksson