Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Ny mätning – Så upplever Srf konsulternas medlemmar coronahösten

Det börjar synas ett ljus i tunneln för Srf konsulternas medlemmar. Många är rejält trötta efter årets tuffa utmaningar, men andelen av deras kunder som är i ekonomisk kris sjunker jämfört med tidigare mätningar under 2020.

– Vi kan inte nog understryka redovisnings- och lönekonsultens viktiga roll i den företagskris som corona fört med sig, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.
Text: Anna Gullberg
Annons

Det här är den tredje undersökningen som Srf konsulterna genomför under coronaåret, och det går att se några positiva förändringar jämfört med tidigare mätningar som genomfördes i april och maj.

Nu i september är det färre av Srf konsulternas medlemmar som uppger att de har fullt så många företagskunder i ekonomisk kris som föregående mätningar, och antalet konsulter helt utan krisande kunder är dubbelt så många som i majmätningen, runt 15 procent.

– Vi kan inte se att våra medlemmar fått mindre att göra än innan krisen, tvärtom, säger Roland Sigbladh.

–  Företagaren har ännu större behov av rådgivning i kristider och det är till sin redovisningskonsult man vänder sig i första hand eftersom det är där kompetensen finns.

Vid mätningen i maj var det betydligt fler som fått fler uppdrag än i aprilmätningen. covideffekten märktes som kraftigast då. Men i september har den siffran återigen sjunkit.

Många är trötta, och inte lika positiva som tidigare. I de tidigare mätningarna var nöjdheten med Srf konsulternas arbete uppe i 73 procent, men i september ligger den tio procentenheter lägre, 63 procent.

– Redovisnings- och lönekonsulterna har gjort ett fantastiskt jobb under våren och sommaren. De har varit ett oumbärligt stöd och besitter en mycket viktig kompetens som företagen verkligen är i behov av, säger Roland Sigbladh.

Coronaperioden har också gett en del positiva effekter. 48 procent av konsulterna har blivit mer digitaliserade det här året, och 39 procent svarar att även deras kunder har digitaliserats under 2020.

Andelen konsulter som anser att corona haft en negativ påverkan på omsättningen har sjunkit, från toppen på 71 procent i maj till 59 procent i september. Hela 82 procent säger att efterfrågan på rådgivning ökat kraftigt.

De fem åtgärder som konsulterna använt mest under orona är korttidsarbete, stödansökningar, likviditetsplanering, skatteplanering och kostnadsanalyser.

29 procent har haft användning av Srf konsulternas nya branschkod “korttidsarbete”.

De flesta tycks känna att de kan upprätthålla arbetet, och var tredje tycker att de fått bra stöd av Srf konsulterna.

Men coronastressen finns där, och en trötthet som inte försvunnit efter vårens arbete. Srf konsulternas medlemmar vittnar om ett tufft år med påverkan på arbetet.

Precis som många av deras kunder är medlemmarna verksamma i småföretag, 69 procent av de svarande kommer från organisationer med som mest fyra anställda.

Jobbet har tagit ut sin rätt:

“Vi har slitit som sjutton i år för att hinna med. Jag har haft fem dagars semester totalt. De nya regelverken har visserligen givit mer klirr i kassan, men på bekostnad av hälsan och jag vet att det inte bara gäller vårt företag utan när man pratar med andra i samma bransch eller i revisionsbranschen så är dom också helt slut och många har inte fått möjlighet till någon form av semester alls. Ni skulle kunna lyfta fram vårt perspektiv. Bolagsverket vägrade ju att flytta sista inlämningsdatum, vi slet som djur för att leverera allt i tid i år” skriver en konsult.

“Förutom ”coronastressen” så MÅSTE ni nu sätta tummen i ögat på Skatteverket, deras server ligger nere VARJE månad och detta är en oerhörd stress. Och risken att något blir fel ökar!!!” skriver en frustrerad medlem.

“Hösten ska bli spännande då jag möjligtvis ser minskad volym samt efterfrågan. Våren har vi redan som det är mycket och fick ännu mer jobb. Är slut fortfarande efter vårens arbete” skriver en annan.

En fjärde söker en “lathund för hur redovisningskonsulter ska agera vid förestående obestånd hos våra kunder. Vi är allt för snälla och konkursförvaltarna (och/eller styrelseledamoten) får oss att arbeta gratis”.

Flera saknar stödpaket för enskilda näringsidkare, och säger att det nu görs ombildningar till aktiebolag för att kunderna upplever det som säkrare.

“Vi behöver synliggöra vad som händer i ett litet företag för allmänheten, där det istället pratas om alla stöd som företagen har möjlighet att få utbetalda” skriver en medlem.

Det finns en tro att företagare fuskar och tjänar grova pengar som måste bemötas:

“Fortsätt att kämpa för verklighetsförankring bland politiker och handläggare vad gäller mindre företag. I verkligheten är de Sveriges låginkomsttagare, de arbetar extremt mycket mer tid, kan aldrig vara sjuka och i många fall saknar de trygghet via kollektivavtal, försäkringar mm.  En småföretagare har inte nytta av stöd där de är tvungna att vänta många månader eller lägga ner större resurser för att ansöka om stöd än de sedan får” skriver en konsult.

En fjärde coronaenkät kommer att skickas ut till medlemmarna längre fram.

Aktuella artiklar
Annons