Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt. Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv när det gäller begrepp, struktur och systematik.

I propositionen behandlas även frågan om moms på interna tjänster inom föreningslivet. Det är en nyhet. Regeringen vill göra bestämmelserna om den så kallade internmomsen så generös som möjligt inom ramen för EU-reglerna. Internmoms är moms som tas ut på interna tjänster inom samma organisation, men med olika organisationsnummer. Föreningar och andra organisationer inom civilsamhället är ofta uppbyggda som treledsorganisationer – lokalt, regionalt och nationellt – med flera organisationsnummer. Nyheten är avsedd att ge fördelar till grupper av föreningar och andra aktörer som bedriver verksamhet av allmänt intresse. Läs mer här.