Annons
Branschaktuellt Lön

Ny version av branschkod korttidsarbete

En av de mest uppskattade insatser som Srf konsulterna har genomfört under coronomin är den branschkod för praktisk lönehantering av korttidsarbete som lanserades i början av april. Branschkoden har uppdaterats kontinuerligt och nu kommer version 2.0 lagom till att Tillväxtverket öppnat e-tjänsten för den andra avstämningen.
Text: Zennie Sjölund
Annons

När regeringen införde möjlighet att få stöd i form av korttidsarbete för att stävja risken för företagskonkurser, var det på ett oprövat regelverk. Lagen om korttidsarbete hade aldrig tidigare realiserats och skulle nu även omarbetas. Den svenska lagbeslutsprocess som vanligtvis skyndar långsamt, fick verka fram förslag som på rekordtid omvandlades till beslut. Den tillfälliga varianten av lagen om korttidsarbetet blev en diger uppgift för löneavdelningarna i Sverige att lösa. Srf konsulterna samlade i mars samverkansgrupperingen Srf Lönsam för att stötta upp regelverket med den praktiska hanteringen av löneprocessen. När e-tjänsten för korttidsarbete öppnade hos Tillväxtverket fanns branschkoden för praktisk lönehantering i version 1.0.

Branschkod för korttidsarbete 2.0 som nu finns tillgänglig innehåller följande kompletteringar:

  • Förtydligande kring förlängning av stöd
  • Förutsättningar för avstämning av korttidsarbete
  • Uppgifter om medelantalet anställda till årsredovisningen
  • Tydliggörande om vikten av underlag och dokumentation
  • Retroaktiv lön

Från den 16 september ska företag som har haft korttidsarbete sedan mars nu göra sin andra avstämning. I samband med den avstämningen kan företaget välja att förlänga perioden med ytterligare tre månader så att stödet utbetalas under totalt nio månader. Om företaget väljer att inte förlänga stödet, utan nöjer sig med de månader som stödet har betalats ut hittills, så är det dags för slutavstämning. Slutavstämningen är mer grundlig än den preliminära avstämningen som gjordes efter de första tre månaderna. Tillväxtverket har identifierat indikatorer och satt upp kontroller för att säkerställa att företagen uppfyller kriterier och villkor för att vara stödberättigade. Ii samband med slutavstämningen fattas beslut om huruvida stödet har haft rätt omfattning. Företag som började med korttidsarbete i mars kommer sedan få slutavräkning från den 1 november.

Branschkoden för korttidsarbete och informationsfilmer om version 1.0 och version 2.0 hittar du på srfkonsult.se/corona

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons