Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Nya stödregler kan kräva nya avtal med personalen

Ny period för korttidsarbete med nya förutsättningar, då gäller det att ha koll på avtalen.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal. I och med att förutsättningarna för korttidsarbete förändras vid årsskiftet krävs nya avtal. Några av arbetsmarknadens parter har redan omförhandlat de centrala avtalen vilket möjliggör att träffa lokala avtal om korttidspermittering som löper under perioden 1 januari – 30 juni 2021. För de som inte omfattas av centrala kollektivavtal finns det möjlighet att på samma sätt som tidigare komma överens och träffa avtal om minst 70 procent av de anställda på driftsenheten ansluter. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som är viktigt vid tecknande av avtal.

Förutsättningarna för avtalsperiod är en av de sakerna som om skiljer sig gentemot tidigare stöd. Det är viktigt att det i avtalet framgår vilken eller vilka avtalsperioder som omfattas. En avtalsperiod måste motsvara samma stödnivå. Stödnivån från december 2020 till och med mars 2021 är 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen, medan staten från april till och med juni 2021 står för 50 procent av kostnaden. Det innebär att avtalsperiod inte kan löpa över skiftet mellan mars och april 2021 då nivåerna är olika. Alla företag som ansöker om stöd längre än till den 31 mars måste därmed ha minst två avtalsperioder.

Under det nya stödet är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete. Om företaget behöver ändra nivån så krävs en ny avtalsperiod. I avtalet kan det regleras om korttidsarbetet snabbt behöver avvecklas eller förändras vid ändrade förutsättningar. En överenskommelse kan med andra ord innefatta en ömsesidig uppsägningstid om upphörande av avtalet.

Tillväxtverket kommer även att uppdatera sina mallar för korttidsarbete, men de finns ännu inte på plats. Om ett eget avtal ska upprättas är det enligt Tillväxtverket viktigt att följande information finns med:

  • Parter – uppgift om arbetsgivaren och arbetstagaren (namn, organisationsnummer, personnummer, adresser).
  • Avtalad nivå för arbetstids- och löneminskning och att dessa överensstämmer med lagstadgade nivåer och är densamma för alla arbetstagare som ingår i korttidsarbetet (minst 70 procent av de anställda inom en driftsenhet som uppfyller kraven enligt lagen om korttidsstöd ska delta i korttidsarbete under stödmånaden).
  • Vilken driftsenhet arbetstagaren tillhör och datum för anställning.
  • Vilken period som avtalet avser och att den täcker den period arbetsgivaren sökt stöd för.
  • Datum avtalet ingicks, det vill säga datum för signatur.

Från Srf konsulterna vill vi även påtala vikten av att de i avtalet finns reglerat vad som händer om företaget implementerar permittering i förväg, det vill säga innan godkännande från Tillväxtverket, och ansökan sedan inte beviljas. Arbetstid och löneminskning måste göras på innevarande månad även om stöd går att söka retroaktivt. Företag kommer att behöva fatta beslut om eventuellt korttidsarbete utan att veta om det blir beviljat eller inte eftersom lagen först väntas träda i kraft den 15 februari. Hur ansökningsprocessen kommer att gå till är inte beslutat än, det är en utestående fråga efter remissomgången av den nya lagen som just avslutats. Och kom ihåg att det inte kommer att gå att ansöka om stöd enligt den nya lagen innan Tillväxtverket är igång med sina system, beräknat till mars-april 2021. Kommer ansökan in före dess behandlas de enligt gällande lagstiftning, vilket med all säkerhet leder till avslag.

Ett sista råd på vägen, håll er uppdaterade på vad som händer kring korttidsarbete, via oss och via Tillväxtverket.

Korttidsarbete efter årsskiftet>>

Remissvaret från Srf konsulterna kan du läsa här>>

Förslaget från regeringen (Promemoria, Finansdepartementet)>>

Tillväxtverket: Förutsättningar för avtal i stödet 2021>>

Srf konsulterna om corona>>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons