NSRS lanserades 14 oktober 2021. Den kom komplett med exempel, mallar, ordlista och annan stöddokumentation. Den som jobbar i Excel känner igen sig i formatet.

– Efter input från användarna har version 1.1 utvecklats och den lanseras senare i höst. Den innehåller en rad förbättringar och förenklingar och kommer också att kunna laddas ner gratis från NSRS hemsida, berättar Marie Bergman som jobbade fem år som kvalitetschef vid Srf konsulterna innan hon växlade över till NSRS.

Instegsversion

Om NSRS 1.1 är en vidareutveckling av originalet så är den nya instegsversionen en större nyhet i sig. NAF, Nordic Accountant Federation, som står bakom utvecklingen av NSRS har också varit med och arbetat fram NSRS Entry Level.

– Den är framtagen för att passa bra för nybörjare. Många förstår att hållbarhetsredovisning är nödvändigt och dessutom blir en ny, värdeskapande tjänst för byrån och kunden. Men steget att gå från ord till handling kan vara lite tyngre. Tipset är: ”Keep it simple” och kom igång. Börja med NSRS på den egna byrån och lär er den vägen.

Investering

Marie Bergman understryker att en satsning på NSRS ska ses som en investering i en ny tjänst som kan säljas, samtidigt som byrån gör en välgärning. För klimatet och kunden. Det finns ingen knapp att trycka på för att saker ska hända. Man måste göra jobbet, och NSRS är verktyget man kan göra det med.

Tjäna pengar

I dag är det obligatoriskt för större företag att upprätta en hållbarhetsredovisning. Lagkrav på små och mindre företag är att vänta. Men redan i dag kräver många stora företag att alla, även underleverantörer längst ner i kedjan, gör en hållbarhetsredovisning. Även tjänsteleverantörer.

–  Det finns väldigt mycket affärer att hämta inom hållbarhetsredovisning. Bland annat därför genomförs nu en informationsinsats landet över. Bland andra Lali Fjellström, branschansvarig redovisning, besöker Srf kretsarna och andra forum för att träffa våra medlemmar och andra företagare och berätta hur jobbet konkret kan göras. Har man möjlighet att delta är det mycket väl investerad tid, avslutar Marie Bergman.