Förvärvet följer den strategi Rantalainens Operative chef Cedric Frostdahl och Förvärvschef Kimmo Martikainen uttryckte i en artikelserie i Konsulten tidigare i år. De redogjorde för ambitionen att köpa en svensk byrå i månaden i fem år. Cedric Frostdahl konstaterade bland annat:

– Enbart Storstockholm har nästan lika stor business inom denna bransch som hela Finland. Vi ser att digitaliseringsgraden är något lägre i Sverige och vet att det går att tjäna pengar på skalfördelar i branschen. Och sådant kan vi.

Säljare av Klara Consulting är Ceder Capital och 50 nyckelpersoner hos Klara Consulting, samtliga blir minoritetsaktieägare i den sammanslagna koncernen. Klara Consulting fortsätter under sitt varumärke i Sverige. Förutom två kontor i Stockholm har de även kontor i Eskilstuna, Karlstad, Malmö, Strängnäs, Västerås och Östersund.