Annons
Skatt

Redovisning av årsmoms

Nu är det hög tid att lösa problemet med redovisning av årsmoms, är rubriken på en artikel som SRFs skattespecialist Mats Brockert skrivit i senaste numret av tidningen SkatteNytt, Nr 9, 2105.
Text: Srf konsulterna
Annons

Nu är det hög tid att lösa problemet med redovisning av årsmoms, är rubriken på en artikel som SRFs skattespecialist Mats Brockert skrivit i senaste numret av tidningen SkatteNytt, Nr 9, 2105.

Mats-BrockertMats Brockert

Årsmomsregeln anger att en skattskyldig som redovisar moms för ett helt beskattningsår, och som har handlat med andra EU-länder, ska lämna momsdeklarationen tidigare än övriga företag. Regleringen är inte bara märklig, den ställer också till reella problem för ett stort antal företag, framhåller Brockert.

Av förenklingsskäl har det under många år varit möjligt att redovisa moms i inkomstdeklarationen. I och med införandet av skatteförfarandelagen avskaffades denna möjlighet och numera ska samtliga skattskyldiga lämna uppgifterna i en momsdeklaration.

Företag med EU-handel ska lämna momsdeklaration senast de 28 februari. Övriga företag med årsmoms lämnar momsdeklaration den 12 maj eller i samband med inlämnandet av inkomstdeklarationen. Frågan, som Brockert ställer i artikeln, är om det är förenligt med EU-rätten att på detta sätt särbehandla företag som idkar handel inom EU eller om detta kanske strider mot Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Romfördragen.

EU-kommissionens beslut i februari att lägga ned överträdelseärendet om moms för ideella föreningar visar att det finns goda förutsättningar att arbeta för förenklingar så länge åtgärderna ryms inom målsättningen för den gemensamma marknaden, skriver Brockert. Beslutet visar också att EU-rätten kanske inte är fullt så fyrkantig som vi gärna vill göra gällande. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, kommer hur som helst att outtröttligt arbeta för att få bort alla onödiga och meningslösa hinder för ett väl utvecklat företagarklimat. I detta ligger bland annat att lösa problemet med årsmomsregeln, poängterar Brockert avslutningsvis.

 

 

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons