I juryns nominering, se nedan, uppmärksammas Accountors arbete med hårda och mjuka värden. Automatiska robotprocesser (RPA -Robotic Process Automation) är inte viktigare än personalutveckling. Magnus Högvall, som tillträdde för fyra år sedan, kan följaktligen redogöra för ett medvetet arbete för att höja kvaliteten på hela verksamheten.

– Vi jobbar mycket med våra egna processer och mäter resultatet genom regelbundna undersökningar bland kunder och personal. Vi har infört processcoachning där en kollega coachar en annan och man tillsammans utvärderar hela affärsprocessen, från fakturabokning till färdigt bokslut. Vi ser också till att jobba proaktivt, även ledningsgruppen ringer upp kunder och kollar läget, säger Magnus Högvall och fortsätter:

– Vi går till botten med kundreaktionerna. Exakt varför är den här kunden inte nöjd? Är det processen? Relationen mellan konsult och kund? Som kund ska du känna stort förtroende för din konsult, ni måste ha en bra relation för att det ska bli bra affärer. Och det relationsskapande arbetet ger frukt. Vi har kundrelationer som ger mer affärer, på samma sätt som en nöjd kund tipsar en kompis om sin duktiga frisör. Kundernas betyg på oss är nu mycket högt.

Konsulternas utveckling

Medarbetarnas kompetens och utveckling är centrala parametrar i utvecklingsarbetet. Auktorisation är givet för de som vill ta det steget, vilket uppmuntras av byrån.

– Vi ser att våra medarbetare blir mer happy när de får utvecklas i den riktning de önskar, många får det genom vägen till auktorisation och olika vidareutbildningar. Andra kan upptäcka ett nytt fält att utvecklas inom. Vi har till exempel konsulter som idag är systemutvecklare eller systemägare hos oss. Inom payroll har vi satsat mycket krut på robotisering. Det varit mycket bra för individerna och företaget att rätt personer då går över till vår tekniksida.

Framtida tillväxt

Normala år har Accountor varit mycket aktiva i två event på sådan nivå att de bidrar till auktorisationen: Skattedagen och Lönedagen. Där föreläser byråns egna experter för kollegor och andra. Det gör alla vassare. Och stoltare. Och bidrar till innebörden i Accountors värdeord: respekt, tillit, mod och framtid. På tal om framtiden är den full av goda möjligheter och affärer, som Accountor ser det.

– Även om löpande redovisning blir helt automatiserat kommer vår bransch att ha mycket jobb. Låt säga att ekonomichefen ersätts med en mjukvara hos oss. Det handlar ändå i grunden om vad företagen och företagarna vill göra med sina resultat, sina siffror. Vill de ha en skön exit? Vill de återinvestera i bolaget? Vill de lämna över snyggt till nästa generation? Eller kanske en kombination av allt det? Oavsett vilket så behöver de råd från oss, från konsulter de har en förtroendefull relation med, säger Magnus Högvall och avslutar:

– På temat framtida business har jag en till take away från Srf dagen: nu är det läge att gå in och göra hållbarhetsredovisning, innan andra aktörer tar den bollen.