Du kan se sändningen, som följdes av över 1 500 personer, i efterhand: se länk nedan. Där får du veta mer om hur du fullföljer detta ansvar och var du hittar mer information.

Lagen (2017:630) har uppdaterats flera gånger för att möta och mota utvecklingen inom fältet. Den baserar sig på ett EU-direktiv som är på väg att bli en EU-förordning, vilket ytterligare skärper allvaret i frågan. För enkelhetens skull kallar Sjölund och Fjellström lagen för penningtvättslagen i sändningen. En populär förkortning är PTL.

REX och SALK

Att följa REX och SALK och anmäla sig till Bolagsverkets register för penningtvätt (ja, det är obligatoriskt) är inte tillräckligt för att möta kraven i penningtvättslagstiftningen. Inte heller att enbart följa de mallar som finns, bland annat hos Srf konsulternas partners. Varje byrå måste självständigt analysera sin, och sina kunders, affärer. Det måste dessutom göras löpande. Och det måste dokumenteras. Det som krävs är inget mindre än genomarbetade och detaljerade rutiner.

– Det finns tre sorters risknivåer i det som här kallas för en allmän riskbedömning: Låg. Normal. Hög. Även om du känner dina kunder sedan 20 år, vet vad dom gör och vilka de gör affärer med och därför tycker att de har en låg risk för att riskera att användas för penningtvätt så måste du kunna styrka det rent faktiskt. Byrån bär bevisbördan för detta. Myndigheterna utgår från risknivå Normal, klargör Lali Fjellström i sändningen.

Styrelsen

Formellt är det styrelsen för byrån som har ansvaret och alltså kan straffas med böter vid brott mot penningtvättslagen. Men även den enskilde konsulten har ett stort ansvar för att allt går rätt till:

– Varje enskild medarbetare behöver ha ”penningtvättsglasögonen” på sig hela tiden. Varje konsult har ett ansvar för att följa byråns rutiner och göra de kontroller som behövs. Vi kan vägleda genom våra kurser och vårt material, men jobbet måste man själv göra ute på byrån, betonar Lali Fjellström i sändningen.

Lön

Det är Länsstyrelsen i tre län som utöver tillsyn gentemot byråerna. Vid en granskning måste byrån svara på allt direkt. Kompletteringar godkänns inte.

En utmaning är att skapa klarhet i vad som gäller för tillsynen av lönehantering, Zennie Sjölund konstaterar:

– Jag önskar att vi kunde säga: Så här är det för dig som driver en lönebyrå. Men den klarheten finns inte. Ingår lönehantering som en del av en större affär för byrån träffas lönehanteringen också. Men vi från Srf konsulterna fortsätter att verka för att skapa klarhet även här.