Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Viktigt vid ansökan om stöd för korttidsarbete

Med anledning av coronapandemin är det många redovisnings- och lönekonsulter som hjälper sina kunder med ansökan om stöd för korttidsarbete till Tillväxtverket. För perioden december 2020 går ansökningstiden ut den 30 april, vilket innebär att det bara är en vecka kvar innan den här stödperiodens ansökningstid stängs.
Text: Lali Fjellström
Annons

Artikeln har justerats

Lätt att missa under högsäsong

Det här sker mitt under redovisningskonsulternas högsäsong då många av oss i branschen har som mest att stå i och då är det lätt att missa detaljer. När du hjälper kundföretaget att skicka in ansökan är det många detaljer som ska med och när du väl fått med alla uppgifter och bilagor och skickat in ansökan (i rätt tid före Valborg!) kan du pusta ut och kunden får därmed möjlighet att kunna få det stöd de har rätt till.

Dock har vi uppmärksammats av våra medlemmar på att vissa, inte helt användarvänliga delar i ansökningsprocessen, kan skapa problem om man inte har koll på detaljerna. Med tanke på hur Tillväxtverket hanterat dessa stöd vill vi göra dig uppmärksam på några viktiga förutsättningar som annars kan leda till problem för dina kunder.

Om ansökan signeras och skickas in digitalt av firmatecknaren själv, är det inget problem utan nedanstående gäller om du som ombud skickar in ansökan åt kunden.

Ansökan skrivs på av firmatecknare

Om ansökan skickas in digitalt av dig som ombud ska det också bifogas påskrift av firmatecknare, det vill säga en person som har rätt att företräda företaget och skriva på ansökan för företagets räkning. Det betyder att med ansökan ska en bilaga med påskrift för hand av firmatecknare, skannas in och bifogas i pdf-format när du som ombud skickar in ansökan. Om ansökan inte har någon påskriftsbilaga, anses ansökan inte signerad.

Du får fullmakt från firmatecknare

Om firmatecknaren inte har möjlighet att signera och du därför inte kan bifoga den manuella signeringen, kan företaget i stället ge dig som ombud en fullmakt att lämna in ansökan i företagets ställe. Den fullmakten ska företaget ha gett dig innan du skickar in ansökan för kundens räkning. Du måste inte bifoga den till ansökan, men du ska kunna visa upp din fullmakt om Tillväxtverket frågar efter den.

Om du missar

Om det skulle vara så att du som ombud missat att begära fullmakt från kunden eller att du missat att bifoga kundens manuella signatur i underlaget, skulle det kunna leda till allvarliga problem för kunden. Detta kan bli katastrofalt för det enskilda företaget och det är därför oerhört viktigt att allt är med. Vi vill därför uppmana dig som är redovisnings- och lönekonsult att säkerställa att du antingen fått kundens fullmakt att lämna in ansökan till Tillväxtverket, alternativt säkerställer att kundens påskrift bifogas ansökan.

Viktigt med spårbarhet

Det är här dokumentationen blir extra viktig så att du kan visa spårbarhet i vad som skett, vem som gjort vad och när, vilka dokument vi lämnat in och på vilket sätt och vilka råd vi lämnat. Om problem skulle uppstå i efterhand, kan kvittenser och dokumentation av ditt agerande bli avgörande.

Aktuella artiklar
Annons