År två, 2019, tog Trafikverkets löneenhet hem priset ”Årets Byrå/Verksamhet”, som priset formellt heter. 2020, pandemiåret, fick hela branschen dela på priset. 8 december 2021 är sista dagen att nominera årets pristagare. Priset delas ut under Srf dagen 23 februari 2022.

För Diem var priset, intygar Inger Torstensson: ”en kvalitetsstämpel, ett bevis på att vi gör rätt som satsar på medarbetarnas kompetens.”

– När vi såg att utmärkelsen fanns och gick igenom kriterierna konstaterade vi direkt att det som beskrevs där, det var precis det vi gjorde och har gjort i många år. Så vi struntade i den vanliga försiktigheten, eller vad man nu ska kalla det, och nominerade oss själva. Så borde man göra oftare, ärligt talat. Branschen borde bli än mer synlig.

Auktorisation

Auktorisation inom lön och redovisning uppmuntras starkt av det växande bolaget i Enköping. Liksom andra former av kompetenshöjning.

– Vi ser tre stora fördelar med den principen: Den anställde växer som person, byrån tjänar på det genom högre debitering och genom högre, samlad kompetens. Är man kunnig sprider det sig, och vi blir ofta förordade av banker och befintliga kunder, berättar Inger Torstensson.

Fler priser

2019 utsågs Diem Ekonomibyrå till ”Årets företagare” i Enköping och Uppsala län av Företagarna. Vid galan i Stadshuset i Stockholm fick byrån en ny kund.

– Vi är fullt digitaliserade och kan hantera kunder från alla delar av landet, så det var inget problem. Men huvuddelen av våra kunder finns i regionen. Våra anställda bor i Enköping och vill vi hålla kvar dem, så att de inte börjar pendla till någon byrå i Stockholm, Uppsala eller Västerås, vill det till att vi är en riktigt bra arbetsgivare. Och där ingår möjligheten att växa med auktorisation och fortbildning, inte bara att vi gör en massa roliga saker tillsammans eller erbjuder vissa förmåner, säger Inger Torstensson.

Diems utmärkelser har inte bara glatt och motiverat existerande personal. De har också visat sig vara mycket värdefulla för att rekrytera nya, skickliga konsulter – en bristvara i Mälardalen.

Kontorschef

För att skapa tid till personal-, kund- och verksamhetsutveckling beslutade byråns ledning 2020 att anställa en kontorschef. Hon, Helena Bengtson Wackt, blev också delägare och ansvarar bland annat för schemaläggning, medarbetarsamtal, lönesamtal och en rad administrativa sysslor delägarna tidigare tog på sig. Under pandemirestriktionerna visade det sig omedelbart vara ett klokt beslut.

– Vad gäller det löpande arbetet kunde alla ta med sig sin dator och arbeta hemifrån, vi hade system för det på plats sedan tidigare.

Fem år framåt

Diems framtidsplan sträcker sig fem år framåt. Där väntar alltmer rådgivning och en fortsatt närhet till kunderna för att hjälpa dem att utveckla sina affärer. Allt med fortsatt ökande omsättning och goda marginaler.

– Branschen förändras fort nu och tack vare personalen ser vi nya lösningar på problemen våra kunder ställs inför. Vi jobbar i projektform, med kunder och personal involverade och fortsätter utvecklas med drivkraften att hjälpa kunderna. Det är det bästa med jobbet och har man varit Årets byrå duger inget annat, avslutar Inger Torstensson.

Senaste pristagaren

Trafikverkets löneenhet är den senaste pristagaren i kategorin ”Årets byrå/verksamhet”. Där konstaterar Eva Forsberg, funktionsansvarig Lön och Auktoriserad Lönekonsult, att priset hade en stor, positiv inverkan på den 25 personer starka personalgruppen som hanterar cirka 10 000 löner till personalen och ersättning till omkring 2 500 konsulter.

– Vi blev stolta och glada över att bli uppmärksammade för vårt arbete. Det har inneburit att vi uppmärksammats internt och externt. Många vill höra mer om vår resa. Sedan priset har ytterligare tre personer auktoriserat sig och fler vill göra det. Totalt är vi nu sju auktoriserade, säger Eva Forsberg.

Robotar

Enheten har också nominerats till ”Human Growth Award” av Wise som årets HR-team. Man slutade på tredje plats. Personalens utveckling har fortsatt. Nu svarar löneteamet på alla HR-frågor.  Flera processer görs av robotarna ”Brolle” och ”Berta”.

– Jag har alltid gillat att arbeta med lön, har gjort det i nästan hela mitt yrkesliv. Variationen i arbetet, med alla nya lösningar och förändringar i avtal gör att det alltid finns något nytt att lära sig. Det blev inte minst tydligt under pandemin. Eftersom vi redan digitaliserat så mycket stod vi väl rustade i fråga om hemarbete. Faktum är att vår effektivitet snarast har ökat sedan den startade, exempelvis genom individuella kompetenshöjningar, avslutar Eva Forsberg.

Här nominerar och ansöker du: Årets Srf Auktoriserade konsulter/byrå – Srf konsulterna