Annons
Krönika
Zennie Sjölund - Srf konsulterna Chef Branschenheten
15 oktober 2021

Zennie Sjölund: ”Grönt är skönt lönt”

Det lönar sig med grönt. Vi är i mitten av oktober med särskilt fokus på hållbarhet, och grön är färgen som mer än andra symboliserar miljöfrågor. Hållbarhet i ett vidgat perspektiv innebär att vi tillsammans ska utveckla ett hållbart samhälle miljömässigt, socialt och inte minst ekonomiskt. Utöver det vi kan göra som privatpersoner så kan vi även givetvis bidra i vår yrkesroll. Grön lön innebär med andra ord att jobba med lönefrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är grunden för hållbar tillväxt. Företag ska ges tillgång till nationella, regionala och globala marknader. Företag och andra arbetsgivare har samtidigt ansvar för att arbetet utförs med anständiga arbetsvillkor. Det omfattar arbetsmiljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption.

Arbetsgivare behöver visa att de arbetar med dessa frågor aktivt. För att utläsa effekten av insatser för hållbarhet behövs mätbara mål som kan följas upp. Vi pratar exempelvis klassiska nyckeltal som personalomsättning, sjukskrivningstal och lönekartläggning, och det som kommer allt med mer: dataanalys. För genom att analysera data kan vi idag bättre förutse morgondagen.

Hållbarhet handlar även om att vara compliant, det vill säga att efterleva avtal och lagar. Med tung lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö, cirka 670 kollektivavtal och annan viktig lagstiftning finns det givna förutsättningar för schyssta anställningsvillkor. Att vara väktare av dessa förutsättningar är en diger uppgift inom lön. Det gäller gentemot ledning, chefer, anställda, tidigare anställda, kunder och även andra intressenter. Även rapportering, såsom AGI, ligger till grund för ett hållbart samhälle.

Att tänka på sina ekologiska fotavtryck är idag en hygienfaktor för många företag.  Det pågår utsläppshandel, det ställs krav på leverantörer och det arbetas med hållbarhetspolicyer. Det nya sättet att arbeta digitalt med exempelvis hybrida arbetsplatser sätter frågor som inköp av extra utrustning och resepolicyer i fokus igen. Det inkluderar också hållbarhet. Vi kan konstatera att mycket av det vi gör finns det anledning att sätta ett hållbarhetsperspektiv på. Vi kan även konstatera att lön ofta är bryggan mellan olika intressenter inom och utanför organisationen.  Att arbeta tillsammans är minst lika viktigt inom hållbarhet som inom andra områden.

Och inom lön finns det stora möjligheter att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågor. För grönt är skönt lönt.