Annons
Branschaktuellt Företagande Lön Redovisning

6 av 10 redovisningskonsulter har fått fler uppdrag i coronakrisen

Coronakrisen fortsätter skörda offer. Mer än hälften av medlemsföretagen i Srf konsulterna uppger nu att ett av tre kundföretag de jobbar med befinner sig i djup ekonomisk kris. Men kris betyder också fler som behöver hjälp – 6 av 10 medlemsföretag uppger att de fått fler uppdrag än tidigare.
Text: Anna Gullberg
Annons

Det här är den andra undersökningen som Srf konsulterna gjort med anledning av coronakrisen. 9 av 10 medlemsföretag svarar även denna gång att de har kunder som befinner sig i djup ekonomisk kris.

Undersökningen, som besvarats av 500 byråledare som har sina verksamheter anslutna till branschorganisationen Srf konsulterna, visar fortsatt att många svenska företag har mycket stora svårigheter att klara av coronakrisen.

Bara 11 procent av de svarande konsulterna är utan krisande företag i kundkretsen, en siffra som är marginellt bättre än förra gången då endast åtta saknade krisande företag.

Andelen medlemmar med mer än 50 procent av kunderna “nära eller redan mitt uppe i en ekonomisk kris” har ökat tre procentenheter, till tretton procent.

8 av 10 upplever ingen nedgång i antalet uppdrag, och hela 6 av 10 uppger att de fått fler uppdrag än tidigare.

– Våra redovisnings- och lönekonsulter har alltid varit ett viktigt stöd till sina kundföretag och krisen kräver ytterligare stödinsatser och rådgivning. Det gäller att ha uppdaterade kunskaper om det nya som de tillfälliga regelverken innebär, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef hos Srf konsulterna.

Nio av tio medlemsföretag uppger att de klarat att upprätthålla leveransen trots det massiva trycket från kunderna, en siffra som inte ändrats sedan förra mätningen.

35 procent av de tillfrågade medlemsföretagen tror att deras eget företag också kommer att påverkas ekonomiskt av coronakrisen.

90 procent av de svarande är nöjda med stödet de fått av Srf konsulterna:

– Känns bra att få den fina feedbacken av medlemmarna. Vi har lyft frågeställningar, tryckt på hos myndigheterna, bevakat, tolkat, informerat och nu finns alla tillfälliga regelverk med senaste uppdateringarna samlade på vår coronasida. Våra experter har haft fullt fokus på detta ända sedan de första krispaketen presenterades i mars, säger Petra Lagnehag Zars.

En rad stödåtgärder har satts in. Men används de? Undersökningen har mätt det. De åtgärder som använts mest av konsulterna för kundernas räkning är tillfällig nedsättning av sociala avgifter, sjuklönekostnader, anstånd med deklarationer för privatpersoner och korttidsarbete.

De åtgärder som använts minst är Almi lån, omställningsstöd, vilande företag, tillfälliga regler för bolagsstämma och tillfällig befrielse parkeringsförmån.

– Bra att stödåtgärderna kommit till nytta även om de inte räcker till. Viktigaste stödet för vår egen bransch är att Skatteverket flyttat fram datumet för förseningsavgifter avseende byråanstånden för deklarationer. Vi hoppas inom kort få liknande efterfrågat besked från Bolagsverket, säger Petra Lagnehag Zars.

Medlemmarna är på det stora hela nöjda med Srf konsulternas arbete, men en del önskar sig snabbare information, fler sammanfattningar och webinarier som är kostnadsfria eller rabatterade.

“Hur ska vi tänka, svårt att ta betalt när kunderna mår dåligt. Blir en hel del kundförluster, vi vet om det men dom kan inte betala trots att dom behöver hjälp just nu.” skriver en medlem.

98 procent av Srf konsulternas medlemmar är själva småföretag, med 90 procent med 1-12 personer i företaget. Och många kunder är också småföretagare, en del av dem med enskilda firma:

“Jag skulle vilja att man förtydligar hur vi kan hjälpa enskild näringsverksamhet. Tycker denna bolagsform är svårgreppad när man ser på de tillfälliga reglerna” skriver en medlem.

Srf konsulterna kan ge stöd i form av att arbeta för mer samordning tycker en annan medlem:

“Att fortsätta arbeta för samordning av olika myndigheter, så att deras olika nya regler inte kolliderar med varandra, till exempel så behöver myndigheter inklusive arbetslöshetskassorna känna till varandras regelverk, annars så får konsulten och kunden problem med onödigt extra arbete för skriftväxling till myndigheterna vid ifyllande av blanketter och komplettering till ansökningar. Även bankerna behöver informeras om företagens situation.”

Även om de flesta klarar uppdraget så är trycket hårt:

“Tacksam att ni för dialog med Skatteverket och Bolagsverket, trycket är fruktansvärt nu, svårt att leverera i tid” svarar en medlem.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons