Annons
Branschaktuellt

Aktuella frågor vid dagens möte med Skatteverket

Under fredagseftermiddagen hade Skatteverket bjudit in representanter från Srf konsulterna och FAR till ett andra extrainsatt virtuellt samverkansmöte. Det främsta syftet med dessa möten är att diskutera viktiga frågor utifrån den praktiska hanteringen av förändringarna som nu genomförs med hänsyn till effekterna av coronapandemin.
Text: Petra Lagnehag Zars
Annons

Följande frågor lyftes vid dagens möte:

  • Preliminärdeklaration (PD) och Förseningsavgifter

Skatteverket konstaterar en stor ökning i antalet preliminärdeklarationer. Idag finns dessutom ett automatspår som innebär att den som inte lämnar några upplysningar i deklarationen kan få en mycket snabb hantering.

Skatteverket understryker att ingen behöver lämna uppgift om att informationen är på grund av corona. Skriv alltså inte in något i upplysningar om det inte behövs för en snabbare hantering.

Man menar också att det fortfarande är de vanliga reglerna som gäller för  förseningsavgifter och att det även fortsatt är viktigt att komma in med deklarationer så fort det går. Skatteverket uttryckte dock att man kommer att ha stor förståelse för den rådande situationen när det gäller att tillämpa befrielsegrunderna för förseningsavgift. Vad det närmare innebär är svårt att tolka i dagsläget-

  • Betalningsanstånden – gamla och nya reglerna

Redan har 5 000 ansökningar om betalningsanstånd har inkommit per 2020-03-26. Ansökningsblankett finns på Skatteverkets webbplats sedan i eftermiddags. Så snart lagen träder i kraft ska det tekniska stödet finnas på plats. Detta avser anstånd för skatteinbetalningar gjorda under perioden januari-september. Srf konsulterna har begärt ytterligare förtydligande vad som gäller för den nya anståndslagen vad avser när anstånd kan begäras och om det gäller belopp eller redovisningsperioder.

Dock ska ingen behöva bli restförd på grund av anstånd som härrör till den nuvarande situation som vi har med coronapandemin.

På frågan om deklarationsombudet kan använda blanketten för anstånd bad Skatteverket att få återkomma.

Räntefrågan är också starkt ifrågasatt men Skatteverket har inga nya uppgifter i dagsläget.

  • Företrädaransvar

Igår publicerades ett ställningstagande om att Skatteverket i normalfallet inte kommer att kräva anståndsavgift eller företrädaransvar under rådande coronapandemi. I enstaka och mycket speciella fall vid uppsåt kan det krävas företrädaransvar. På måndag går det ut i sociala media med den nya tjänsten.

  • Sänkta arbetsgivaravgifter

Tillfällig nedsättning gäller upptill 30 anställda per företag. Oklart hur förslaget med egenavgifter kommer att bli eftersom man inte kan kombinera olika typer. Urban Rydin hänvisade till en muntlig remissgenomgång och tror inte på att den liggande remiss som nu är publicerad kommer att omarbetas.

  • Periodiseringfonder

Skatteverket redogjorde för det nya förslaget att avsättning till periodiseringsfond ska få göras med 100 procent i stället för som tidigare 30 procent. Läs gärna Maria Albaneses artikel om periodiseringsfonder >>

  • Utlandsrelaterade inkomster (6-månadersregeln)

6-månadersregeln omfattar personer som kommer att vara för länge i Sverige på grund av reserestriktioner. Här finns ett undantag i lagen och det undantaget skulle kunna användas under Coronaperioden. Ändrat förhållande för säkerhetsventilen kan vara Corona. Dock krävs en bedömning från fall till fall på grund av  andra krav och beslut måste fattas i varje enskilt fall.

Arbetsgivardeklaration
Angående inlämning av Arbetsgivardeklaration finns än så länge inga öppningar i lagstiftningen. Skatteverket tittar på frågan och återkommer senare med ytterligare information.

Aktuella artiklar
Annons