Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Allt fler väljer auktorisation – för kompetens, karriär och kvitto på kvalitet

• Bekräftelse på kompetens
• Nästa steg i karriären
• Tydligt kvalitetskvitto som visar rätt kompetens

Det är de tre främsta anledningarna till att bli Auktoriserad Lönekonsult (ALK) eller Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK), enligt de allt fler som väljer att bli det.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Den första delen av årets auktorisationssäsong är på väg i mål. Den som vill bli Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK) genomgår en två dagar lång digital examen. Den som siktar på titeln Auktoriserad Lönekonsult (ALK) har en digital examen och en auktorisationsdag.

Ökningen från 2022 till 2023 håller i sig.  Allt fler vill nå de åtråvärda yrkestitlarna via Srf konsulterna. Allra störst ökning redovisas för Auktoriserade Lönekonsulter och Certifierade Affärsrådgivare (CA). CA är en påbyggnadsutbildning för den som redan är ARK.

Vägen framåt

För den som vill påbörja sin resa mot auktorisation rekommenderar Melinda Olsson, medlemsenheten vid Srf konsulterna, att man gör plats i kalendern för sin utveckling redan nu. Exempelvis för de mycket populära förberedelsekurserna inför auktorisationstillfällena. De erbjuds för såväl redovisningskonsulter som lönekonsulter.

– Det finns olika vägar till våra auktorisationer. För att bli Auktoriserad Redovisningskonsult finns tre alternativ: Man ska uppfylla de teoretiska kraven och ha tre års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult. Eller ha minst åtta års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult. Eller vara auktoriserad via FAR och flytta sin auktorisation till oss. För den som inte uppfyller de kraven erbjuder vi vår Påbyggnadsutbildning, PUB, som tar dig till rätt kompetensnivå för att söka om auktorisation, konstaterar Melinda Olsson.

Certifierad Affärsrådgivare

Den som redan är ARK kan bygga på sin kompetens genom Srf konsulterna och bli CA. Utbildningsprogrammet omfattar fem kurser, varav tre onlinekurser, samt en avslutande seminariedag.

– En Srf Certifierad Affärsrådgivare medverkar bland annat i företagets viktiga affärsbeslut i frågor om inriktning, pris och volym, kalkyler över investeringar, budgetering, utformning av vinstdelningssystem och liknande områden som påverkar kundföretagens lönsamhet och likviditet, konstaterar Hanna Olars vid Srf konsulternas medlemsservice.

Auktoriserad Lönekonsult

För dig som siktar på att bli Auktoriserad Lönekonsult finns tre olika vägar:

Minst sex års yrkeserfarenhet med arbetsuppgifter inom löneområdet.

Examen från en validerad YH-utbildning (minst 300 yrkeshögskolepoäng) eller motsvarande och tre års yrkeserfarenhet inom löneområdet.

Vara auktoriserad via FAR och flytta din auktorisation till Srf konsulterna.

– Våra yrkestitlar blir allt mer efterfrågade av marknaden och de konsulter som blir auktoriserade eller certifierade tar verkligen ett stort steg i sitt yrkesliv. Men även byråerna där de jobbar vinner på deras utveckling, säger Melinda Olsson och syftar på resultatet från Srf konsulternas regelbundna undersökning Pris- och löneenkäten. Där framgår bland annat att konsulter med auktorisation eller certifiering har högre lön och beläggningsgrad än sina kollegor – vilket innebär högre intäkter och nöjdare kunder för byrån.

Dubbla auktorisationer

Även antalet medlemmar i Srf konsulterna som väljer att bli dubbelauktoriserade ökar.

– Mot bakgrund av att konsulterna får en alltmer rådgivande roll i takt med ökad digitalisering och automatisering av rutinuppgifter är det en logisk utveckling. Vi svarar upp mot den förändrade yrkesrollen genom att hela tiden anpassa vårt kursutbud och formerna för inlärning, avslutar Hanna Olars.

– Vårens examensdagar för Auktoriserade Redovisningskonsulter genomfördes 23 och 25 april. Seminariedagen för Certifierade Affärsrådgivare var den 25 april. Auktorisationsdagen för Auktoriserade Lönekonsulter är 24 maj. Detta är viktiga och roliga dagar som markerar ett stort steg i yrkeslivet, konstaterar Melinda Olsson, medlemsenheten vid Srf konsulterna. Foto: Malin Sydne
– Mot bakgrund av att konsulterna får en alltmer rådgivande roll i takt med ökad digitalisering och automatisering av rutinuppgifter är det logiskt att allt fler väljer att bli såväl Auktoriserad Redovisningskonsult (ARK) som Auktoriserad Lönekonsult (ALK), säger Hanna Olars, medlemsenheten vid Srf konsulterna. Foto: Ulf Palm

Fler auktoriserade

Auktoriserade Redovisningskonsulter (ARK) maj 2024: Cirka 3 000

Auktoriserade Lönekonsulter (ALK) maj 2024: Cirka 800.

Ta steget

Bli Srf Auktoriserad Redovisningskonsult >>

Bli Srf Auktoriserad Lönekonsult >>

Bli Srf Certifierad Affärsrådgivare >>

Förberedelsekurs redovisning >>

Förberedelsekurs lön >>

Mer information
e-post: medlem@srfkonsult.se
Telefon: 010-483 80 00

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons