I syfte att göra internethandeln säkrare och rättvisare tillhandahåller EU högkvalitativa verktyg för tvistlösning. Detta som ett alternativ till domstolsprocess. Förutom medborgare i EU har medborgare i Norge, Island och Liechtenstein möjlighet att använda EU:s tvistlösningswebbplats. Tvistlösningen kan ske på alla EU-språk, norska och isländska. Tvistlösningen sker online. Om parterna inte når en överenskommelse kan näringsidkaren föreslå att ett godkänt tvistlösningsorgan används. Ett tvistlösningsorgan är en neutral tredje part som hjälper konsumenter och näringsidkare att lösa tvister på ett icke konfronterande sätt. Processen är vanligtvis både billigare och snabbare än att gå till domstol. Inte bara konsumenter utan även näringsidkare…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!