Annons
Branschaktuellt Redovisning

Bokföringsnämnden föreslår ändringar i ”coronarådet”

I juni 2020 kom Bokföringsnämnden (BFN) ut med det allmänna rådet BFNAR 2020:1 om vissa frågor med anledning av coronaviruset. Namnet antyder att man kan få en del svar på olika frågeställningar vad gäller redovisningsfrågor kopplade till effekter av pandemin.
Text: Claes Eriksson
Annons

Srf konsulterna var drivande i våras för att det allmänna rådet skulle komma på plats. Vi skrev ett eget förslag till BFN som innehöll många fler punkter än vad som beslutats. Vi förordade dessutom en vägledning till det allmänna rådet. BFN stannade då vid det allmänna rådet i den form det nu finns utgivet. Rådet svarar bara på frågan hur en rabatt, som ett företag erhåller (eller lämnar) på hyra eller leasingavgifter till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har på företagets ekonomi, får redovisas.

Svaret är att rabatten får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Många hade troligen redovisat på det sättet utan det allmänna rådet, men teoretiskt är det (med stor sannolikhet) fel åtminstone i K3. I K2 kan man ha olika uppfattningar om vad reglerna anger. Min uppfattning är att det hade varit tillåtet redan som K2 är skrivet.

Srf konsulterna ville som sagt från början ha in fler regler i det allmänna rådet. Det gällde framförallt regler kring hur de olika stöden kopplat till pandemin ska kunna periodiseras. Företagen har det tufft redan som det är och bara att slippa fundera över hur stöden ska periodiseras är en lättnad. Är det sedan dessutom möjligt att få redovisa stöden i den period företagen haft fasta kostnader som de inte fått någon avkastning på, omsättningstapp och personalkostnader utan att personalen jobbat underlättar det ytterligare för många företag. Det är tufft att hamna i ytterligare svårigheter på grund av lite märkliga effekter av redovisningsregler.

Nu kommer BFN med ett förslag till ändring. Om förslaget antas blir det möjligt för företaget att redovisa stöd till följd av pandemins effekter som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till. Detta även om alla villkor för att få stöden inte är uppfyllda på balansdagen. Förutsättningar enligt förslaget är att det efter balansdagen men innan avgivande av årsredovisning (årsbokslut) finns ett beslut om att bevilja stödet, och detta beslut kan läggas till grund för utbetalning eller tillgodoförande.

Srf konsulterna har på den särskilda webbplatsen avseende corona presenterat en FAQ om redovisning av de olika stöden. Om Bokföringsnämndens förslag blir verklighet kommer det att förändra en hel del av de svar vi ger och den analys vi gjort. Vi både tror och hoppas att förlaget blir verklighet och vill därför höja en varningsflagga för att de svar som ligger ute just nu. De svaren skrevs innan BFNs förslag fanns och kommer till stora delar att gälla endast om BFNs förslag inte blir verklighet. Vi ska självklart justera så snart vi vet BFNs beslut.

Srf konsulterna välkomnar förslaget från BFN. Nu är det ute på remiss och beslut kommer förhoppningsvis fattas av BFN den 20 januari. Vi tror att det går att göra ytterligare lite förtydliganden i förslaget, men vi är nöjda med att vårt arbete att hjälpa företagen ser ut att bära frukt. Det finns såklart fortfarande en risk att förslaget inte blir verklighet. Vi tror däremot att förslaget kommer att antas. Till dess ser vi BFNs förslag som en bra julklapp till pressade företag.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons