De tydliga, konkreta riktlinjerna baseras på erfarenheter från konsulternas verklighet och ärenden som bland andra Lali Fjellström och Mikael Carlson, Rådgivningsexpert, har hjälpt dem med.

– I riktlinjerna redogör vi även för hur rådgivning hör samman med Rex, uppdragsavtalet och försäkringsansvaret. Det gör det lättare att identifiera vad rådgivning är och kan utvecklas till. Rådgivning är inte enbart att hjälpa kunden med generationsskifte eller företagsöverlåtelser. Många gånger agerar konsulten rådgivare utan att tänka på det, till exempel när man hjälper kunderna med de viktigaste inställningarna i affärssystemet, berättar Lali Fjellström.

Fyra kategorier

Rådgivningen är indelad i fyra kategorier, se nedan. Från det mest vardagliga, till situationer där konsulten behöver ta in expertis i form av exempelvis jurister och värderare.

– Ambitionen med riktlinjerna är också att visa hur den stora kompetens konsulterna har kan paketeras och säljas som rådgivningstjänster. Jag kan sticka ut hakan och säga att de allra flesta kan komplettera sitt tjänsteutbud och stärka sina affärsmodeller genom att studera riktlinjerna, inventera sin egen och byråns samlade kompetens och presentera olika rådgivningsalternativ för sina kunder. Här pratar vi om nya, lönsamma affärer.

Nya områden

Om generationsskiften och företagsöverlåtelser representerar klassisk rådgivning för en konsult är hållbarhetsredovisning (exempelvis enligt NSRS), anpassning av processen till digital inlämning av årsredovisningen och åtgärder inför den nya betalningsinfrastrukturen (P27) exempel på nya områden för rådgivning.

– Rådgivning kan beskrivas som all form av coachning av kunden. Från det lilla till det stora. Men sådana formuleringar är svåra att konkretisera och jobba med i sin vardag. Så vi beskriver inte bara de fyra olika typerna av rådgivning i våra riktlinjer. Vi har också tagit fram mallar, analysverktyg, rekommenderade kursvägar och ett speciellt utbildningsprogram, berättar Lali Fjellström.