Annons
Branschaktuellt Företagande Lön Rådgivning Redovisning

Coronastöden tillbaka – vad betyder det för er?

Fredagen den 17 december aviserade regeringen en överenskommelse med Moderaterna om att återinföra delar av de så kallade coronastöden.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Sedan tidigare har regeringen lagt fram förslag till åtgärder kopplade till socialförsäkringsområdet, såsom ersättning för höga sjuklönekostnader och ersättning för karensavdrag. Denna kommande ändringsbudget är aviserad till efter årsskiftet. Under pandemin har även andra företagsstöd införts. Ett av dessa är det så kallade evenemangsstödet som regeringen har meddelat kommer att förlängas till den 31 mars 2022. Nu kommer även förslag på att återinföra flera andra företagsstöd. Även dessa kommer att ingå i den kommande ändringsbudgeten.

Anstånd

Ett av företagsstöden gäller anstånd med skatteinbetalningar. Som företagare betalas moms, arbetsgivaravgifter och skatt till Skatteverket. Om företaget får betalningssvårigheter finns det en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska enligt förslaget kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Samma förutsättningar föreslås att gälla för anstånd för mervärdesskatt (moms) som redovisas månadsvis. För de företag som redovisar moms kvartalsvis ska anstånd kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.

Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020-januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.

Eftersom en stor del av skatteanstånden som har beviljats under pandemin väntas löpa ut under våren nästa år, med början i månadsskiftet mars–april har finansdepartementet sedan tidigare även remitterar ett förslag som innebär att återbetalningstiden kan förlängas med ytterligare 15 månader samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan.

Omställningsstöd

Omställningsstöd är ett företagsstöd som baseras på företagens omsättningstapp. Omställningsstöd utges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för stödperioden. Stödet har funnits i olika perioder och förlängts i omgångar. Omställningsstödet föreslås återinföras för december 2021 och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader. Stödet kommer att vara utformat som tidigare och omfatta företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader. Förlängningen av omställningsstödet kräver ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen.

Omsättningsstöd

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas. Förutsättningen för att kunna få omsättningsstödet är att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod. Den nya perioden kommer att regleras i kommande förordningsändringar.

Korttidsstöd

När det gäller korttidsstödet så är en eventuell lagändring på gång som skulle medföra att karenstiden i lagen om korttidsarbete slopas. Regeringen har även meddelat att de kommer att återkomma med mer information kring förändringar kring korttidsstödet.

Läs mer på regeringen.se

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons