Den sammanlagda kostnaden för företags årsredovisningar uppgår enligt Tillväxtverket till cirka 1,7 miljarder kronor per år. Genom en digital lösning för inlämning av årsredovisningar förenklas hanteringen. Med en gemensam standard kan dessutom informationen återanvändas av myndigheter och andra intressenter – och behöver således bara lämnas en gång.

– Idag saknas möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket. En digital inlämningstjänst skapar förutsättningar för färre felaktiga uppgiftsinlämningar och gör det både enklare och billigare för företagen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Det kortsiktiga målet är att digital hantering av årsredovisningar ska bli förstahandsvalet för företag och myndigheter. På lång sikt är målet att digital hantering blir obligatorisk.

– Genom att använda en gemensam standard för räkenskapsinformation och elektronisk inlämning av årsredovisningar vinner vi många fördelar. Det kan röra sig om elektronisk underskrift och minskad dubbelrapportering. Korrekt och uppdaterad information skapar förutsättningar för nya digitala tjänster och lösningar som främjar en öppen och datadriven innovation, fortsätter Mikael Damberg.

Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån men även i dialog med bl.a. Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet. Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2018.

Källa: regeringen.se