Annons
Branschaktuellt Redovisning

Experten: Så blir du relevant i en föränderlig bransch

Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning hos Srf konsulterna, har intervjuats i Crediwire, en plattform som vill optimera samarbetet mellan redovisningskonsulter, företag och banker. I det här kortare referatet av artikeln kan du ta del av hennes insikter och vad som krävs för att förbli attraktiv i en bransch under ständig förändring.
Text: Therese Slettengren
Annons

Redovisningsbranschen förändras snabbt och den senaste tiden har detta blivit alltmer påtagligt, med ökad betoning på rådgivning och hållbarhet.

Även om vi har pratat om rådgivning länge i branschen så blir konsulternas rådgivande roll allt viktigare. Genom att analysera och tolka rapporter och regelverk kan konsulterna också vägleda sina kunder att ta proaktiva och strategiska beslut i större omfattning.

Det nya att byråerna blir duktigare på att paketera rådgivning som en tjänst, värdesätta sin kompetens och ta betalt för det, säger Lali Fjellström i artikeln på Crediwire.

Paketerade tjänster

Idén om en paketerad tjänst går hand i hand med förändring och ett ökat erbjudande av finansiell rådgivning, och rådgivning inom hållbarhet.

Inom några år kommer hållbarhetsredovisning att vara en integrerad del även av de mindre företagens rapportering. Då är det viktigt att redovisningskonsulterna bidrar med en paketerad lösning, både för att behålla kunder och för att ta betalt för den värdefulla kompetens som rådgivningen erbjuder, konstaterar Lali.

Tar rollen som rådgivare

Frågan är vad som krävs för att konsulterna ska ta steget fullt ut mot en mer rådgivande roll?

Lali menar att det främst har att göra med att människor föredrar det trygga framför förändring. Även tidsbrist kan vara en bromskloss för utveckling.

Vi behöver skapa en kultur där vi frigör tid med hjälp av effektiviseringar i systemen eller arbetsmetoder, menar Lali.

Samverkan viktigt i förändringsarbete

Samverkan blir också allt viktigare för branschens utveckling och driva mot digitalisering och effektivare flöden, oavsett om det gäller ökat användande av e-fakturor, rapportering av skatter eller pensioner eller betalflöden.

Vi är med i flera olika nätverk och för medlemmarnas talan i utvecklingsprojekt och i samverkansgrupper med företagare, myndigheter, organisationer och programföretag. Det handlar också om att skapa mötesplatser där byråer kan träffas och lära av varandras erfarenheter, säger Lali.

Lali tycker också att byråerna har ett eget ansvar för att själva driva på utvecklingen.

Vi gör vad vi kan för att underlätta men varje byråledare måste utöva självledarskap och ta tag i sina egna affärer, inte bara fokusera på kundernas, säger Lali.

Det handlar om sättet att arbeta på, affärsmodellen och hur kunderbjudandet är paketerat.

Systemen kan göra konsulternas arbete snabbare, enklare och effektivare. Då blir det svårare att ta betalt för manuellt arbete per timme och det kommer inte att vara lönsamt i framtiden. Konsulterna behöver prioritera att utveckla sitt eget  företag, med en större grad av affärsmannaskap. Det kan vara en utmaning, men också en stor möjlighet, menar Lali.

Generationsskifte – Nya villkor och förutsättningar

Generationsskiftet är också en stor fråga som går hand i hand med byråns utveckling vad gäller affärsmodell och effektivisering av arbetsmetoder. Lali upplever att många byråer har svårt att rekrytera.  Även här måste byråerna ta ett eget ansvar för att kunna attrahera den yngre generationen och behålla de skarpaste medarbetarna. Det kommer att vara en avgörande faktor för överlevnad .

Vi erbjuder verktyg, stöd, hjälp och råd, men det är fortfarande byråerna själva som behöver göra det arbete som kärvs för att bli en bra arbetsgivare. Det hänger på kulturen och utvecklingen av medarbetarna. Det blir spännande att se vilka som drar ifrån där, avslutar Lali.

Detta är ett referat av artikeln. Texten finns att läsa i sin helhet på Crediwires blogg >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons