Cecilia Wyser driver idag egna bolaget Pussel klimatkonsult. Bland kunderna finns de som fått kännedom om hennes verksamhet via sin redovisningskonsult. Bland annat med ansökningar om bidrag från Klimatklivet. Avgörande är koldioxidreducering per krona till följd av investeringen.

Ner med koldioxiden

Klimatklivet vänder sig till kommuner, företag och organisationer. Även enskild firma kan ansöka om bidrag till insatser som varaktigt minskar utsläpp av växthusgaser. Enligt Cecilia Wyser är ansökan till Klimatklivet inte svår i sig. Men vet man inte vilka nivåer av koldioxidreducering per krona som brukar ge framgång riskerar man att göra sin ansökan i onödan.

– Tar man hjälp av någon som mig tycker jag att man ska göra just den beräkningen först av allt. Är minskningen per krona för låg är det ingen idé att gå vidare och lägga ner jobb på en komplett ansökan.

Hållbarhet och klimatet

Största delen av tiden ägnar Cecilia Wyser åt att stötta kunder med att komma i gång och utveckla organisationens klimatanpassning. Tjänsteutbudet omfattar bland annat utbildning, workshops, riskanalyser, framtagande av handlingsplaner och kommunikationsmaterial.

– Klimatanpassning handlar om att förebygga skador till följd av ett varmare, våtare och vildare klimat samt att ha rutiner för hur man agerar den dag översvämningen eller värmeböljan är ett faktum. Detta är en hållbarhetsfråga som hamnat i fokus efter sommarens extremväder, säger Cecilia Wyser och fortsätter:

– Klimatanpassning bör vara en viktig del i ett företags hållbarhetsarbete. Det är betydligt mindre kostsamt att förebygga översvämningar än att hantera en översvämning. Särskilt om det görs systematiskt i samband med att man ändå gör en investering. Värmeböljor kan orsaka hälsoeffekter, framför allt på samhällets svaga och är ett arbetsmiljöproblem.

Konkret

Ett konkret exempel på en hållbar och klimatsmart investering:

Du äger en fastighet och ska byta ut en källardörr. Om du väljer den billigaste kanske inköpet är billigare, men dörren har sämre tätning och ytmaterial. Det kanske inte spelar så stor roll till vardags, men vid en översvämning rinner vattnet in och orsakar skador som ger höga kostnader.

Krav från omvärlden

– Jag skulle gärna se att fler företag gör en bedömning av klimatrisker. Antingen separat eller som en del av sin hållbarhetsredovisning. En enkel checklista är en bra start för en mer hållbar verksamhet.