Annons
Branschaktuellt Företagande

Företagsstöd stoppar aktieutdelningar

Coronakrisen har medfört att en mängd företag och hela branscher har förlorat en stor del av sina intäkter, samtidigt som kostnaderna finns kvar. Följden blir att hela verksamheten i en stor mängd företag hotas med konsekvenser som uppsägningar, inställda betalningar och konkurs.
Text: Caroline Giannias Kaib
Annons

Då detta får stora effekter för hela samhällsekonomin och finansieringen av välfärden har regeringen i hög takt fattat beslut om förändrade regelverk och ekonomiskt stöd till företagen, både direkt och indirekt. Näringslivet måste helt enkelt överleva för att samhället ska fungera i framtiden!

Men avsikten med stödet är att staten ska gå in när företagen själva inte klarar sin verksamhet, det vill säga när alla egna resurser är slut eller bedöms otillräckliga. Då kan stöd beviljas för att företaget ska kunna förstärka sin egen ekonomi och få bättre förutsättningar att överleva.

En grundläggande förutsättning för stöd är alltså att företagets egna resurser och stöd som utbetalas tillsammans ska användas för att rädda verksamheten. Om ett företag lämnar utdelning till sina ägare innebär det att den likviditet som finns inte kommer verksamheten till del, och då uppfylls inte det grundläggande syftet att betala ut stöd när företagets egna resurser inte räcker till för verksamheten. Slutsatsen är att den som lämnar utdelning till ägare inte kan anses uppfylla kraven på att få stöd.

Tiden är knapp för många företag och det är viktigt att ansökan om stöd beslutas snabbt så att det skapas förutsättningar för företagen att överleva. Därför hinner man inte analysera det sökande företaget och dess förutsättningar för att erhålla stöd och alla beslut om stöd är preliminära. Men principerna kvarstår och man kommer att analysera de företag som fått stöd i efterhand. Om ett företag som fått stöd och samtidigt har lämnat utdelning till sina ägare är risken stor att företaget kommer att få betala tillbaka stödet.

Slutsatser

Företag som lämnar aktieutdelning anses inte berättigade till stöd som är kopplade till coronakrisen.

Med aktieutdelning som förhindrar stöd avses utbetalningar till ägare som skett efter att regeringen fattat beslut om stöd på grund av coronakrisen, det vil säga utdelning som utbetalats under 2020.

Om företaget har lämnat utdelning och samtidigt ansökt om stöd kommer stödet sannolikt att bli återbetalningspliktigt. Rådgivare till företag och styrelsen i bolaget måste därför välja mellan att erhålla stöd eller lämna aktieutdelning under 2020.

srfkonsult.se/Corona hittar du all information om coronavirusets effekter på branschen och företagen, samt stöd, tips och verktyg.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons