Annons
Branschaktuellt Redovisning

Hållbarhet handlar också om bolagets långsiktiga lönsamhet

Text: Lali Fjellström

Den 21 oktober landar Agenda CFO i Göteborg, på Gothia Towers. Alla CFO-er i publiken får av Swedbanks Maria Wallin Fredholm det dystra budskapet om konjunkturen, råvaruläget och elpriserna samt svårigheterna att rekrytera. Utanför rullar spårvagnarna förbi medan Swedbank spår hur bostadspriser faller nedåt och elpriser och inflation stiger. ”Det kommer att bli värre innan det blir bättre” är budskapet. Enligt The Economist har Sverige den mest räntekänsliga bostadsmarknaden och det gör att när räntorna stiger får hushållen stor skillnad i sitt konsumtionsutrymme. 55% av alla som har bostadslån har rörlig ränta och belåningsgraden är i snitt 67 %. I grannländer som Danmark är det lättare att binda om sina lån än i Sverige vilket gör att vår räntekänslighet är större. Men svenska staten har å andra sidan goda finanser och vår skuldsättning är betydligt lägre än övriga länder. När det gäller löneläget är prognosen ca 3,5% löneökningar framöver. Det beror förstås både på kollektivavtalen och på löneglidning.  

Stefan Schnitzer föreläser om förändringsledning och vad som behövs för att lyckas med att genomföra de förändringar man vill göra. Det blir ett väldigt relevant intro till mitt pass, där vi pratar om hur den som förmår ställa om när omvärlden och förutsättningarna förändras, vinner konkurrensfördelar medan den som tror att vi kan köra på som vanligt ett tag till riskerar att tappa affärer. Deltagarna här i Göteborg får tipset att tänka om kring intäktsströmmar och kostnader ur hållbarhetsperspektiv. 

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP, förklarade hur vi i hållbarhetssammanhang ofta fokuserar på de ”fyra B:na”: Bilen, Biffen, Bostaden, Butiken, men missar det femte B:et: Börsen. Hur ditt företag väljer att investera både sitt eget kapital men även personalens pensionspengar har enorm påverkan på omvärlden och 9 av 10 anställda vill att deras tjänstepensionspengar ska investeras hållbart. 

Efter en dag då budskapet till CFO:erna var lite dystert om världsläget och ekonomin, nämnde moderatorn att mitt budskap ”hållbarhet handlar om bolagets lönsamhet på lång sikt” gjorde att det kändes lite mer hoppfullt. En fin avrundning på en intressant och innehållsrik dag! 

Med Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP.
Uppmärksamma deltagare på Agenda CFO i Göteborg.

Läs tidigare blogginlägg

”Hållbarhet i lågkonjunktur?”

Träffarna med GävleDala kresten och Mellersta kretsen bjöd på givande diskussioner

Stort engagemang hos Stockholmskretsen i Gamla Stan

Hållbarhet på agendan i branschen!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons