Caroline Giannias Kaib syftade bland annat på globaliseringen, högre drivmedelskostnader och den pågående inflationen. Faktorer som leder till krav på ökade effektiviseringar och besparingar, inte minst när det gäller interna processer hos företagen.

– De värdefulla data lönesystemen innehåller bör i högre grad utgöra en central grund för beslutsfattande inom företagets affärsplanering, något som i sin tur kan innebära stora skillnader för det slutliga resultatet, konstaterade Caroline Giannias Kaib.

– Genom att integrera och samarbeta med de avdelningar lön gränsar till kan företaget inte bara förbättra sin effektivitet, utan också vara bättre rustat att möta dagens konkurrens och framtidens utmaningar. Till exempel genom att skapa tväravdelningsprojekt eller arbetsgrupper för att lösa specifika problem, eller genom att driva innovation.

Efterfrågade kompetenser

Det är av yttersta vikt, menade Caroline Giannias Kaib, att lönekonsulter kontinuerligt håller sig uppdaterade och är medvetna om de förändringar som sker, för att agera proaktivt. Auktorisation är en självklarhet för att säkerställa och påvisa att man har rätt kompetens för sitt arbete.

Caroline Giannias Kaib beskrev också vilka mjuka och hårda värden som blir alltmer efterfrågade vid nyanställningar:

– Lönekonsulternas kommunikativa och sociala kompetens ökar i betydelse, särskilt med tanke på löneavdelningarnas roll som en serviceinriktad enhet. Att löpande informera om förändringar i lagstiftning, skatter och annat som påverkar både ägare och anställda inom företaget blir allt viktigare.

Mjuka och hårda värden

– Hårda värdena som analytisk förmåga och teknisk förståelse blir alltmer betydande för att vi ska kunna maximera systemens fulla potential. Detta möjliggör effektivisering och stärker förmågan att till exempel erbjuda systemleverantörerna användbara indikationer på förbättringsområden, menade Caroline Giannias Kaib.

Vikten av att dela erfarenheter och samverka inom yrket och inom lönebranschen framhölls också:

– Att arbeta med lön handlar om så mycket mer än att bara avlöna de anställda. Nya titlar växer fram när det läggs mindre tid på administration och mer tid på specialisering.