Annons
Branschaktuellt Redovisning

Larmar om luckor i bokföringsprogrammen

– De flesta kunder som kommer till oss, efter att de själva försökt sköta sin redovisning med ett bokföringsprogram, har gjort sig skyldiga till bokföringsbrott och/eller skattebrott. Varför har inte programvaruföretagen fler spärrar, kontroller eller bättre information i sina program? Och hur kan myndigheterna ha så lite koll? Bilden av att digitalisering och automatisering är alltings lösning redan nu måste verkligen nyanseras. 
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Det säger Ylva Sundelin, Auktoriserad Redovisningskonsult, som drivit egna redovisningsbyrån AB Y Revision i Stockholm sedan 1992.

Ylva Sundelin har tillsammans med sina tio kollegor på byrån ställt samman en lista över de 20 vanligaste felen, och brotten, företagare som helt litar på de digitala och mer eller mindre automatiska programmen gör sig skyldiga till, se nedan. Problemet gäller främst mindre företag.

– Listan kan göras hur lång som helst. Men det här räcker mer än väl för att konstatera att programvaruleverantörerna och bankerna, som glatt kopplar upp sig till deras program, måste ta ett större ansvar för vilken kvalitet det blir på den färdiga ´produkten´ företagarna skickar in till Bolagsverket. Många kunder tror att Bolagsverket och Skatteverket har kontrollerat deras årsredovisning/deklaration när den är godkänd. Det är inte många som vet att Bolagsverkets uppgift inte är att kontrollera siffrorna i årsredovisningen. De kontrollerar till exempel att rätt styrelse skrivit under och att datumen stämmer, konstaterar Ylva Sundelin.

Godkänns utan krav

Ylva Sundelin och hennes kollegor har sett otaliga exempel på årsredovisningar där balansräkningen inte är i balans och resultatet i resultaträkningen och förvaltningsberättelsen inte överensstämmer, och trots detta är dessa är registrerade av Bolagsverket.

– I och med att Bolagsverket ”godkänt” årsredovisningen tror företagaren att allt är ok. Samma sak med deklarationen, där företagaren tror att Skatteverket granskar allt i alla insända deklarationer. ”Den har ju både mitt redovisningsprogram och en myndighet låtit gå igenom”

– Detta resulterar i att företagaren fortsätter använda sin programvara för sin bokföring, bokslut samt deklaration och fortsätter att göra fel. Det framgår inte att ansvaret för eventuella fel är mitt som styrelseledamot. Det borde programföretagen tydligt upplysa om, för konsekvenserna för företagaren kan bli riktigt allvarlig.

För digitalisering

Till slut kommer verkligheten i kapp. Årsredovisningen och deklarationen går inte längre att få ihop. Det kan exempelvis hända när någon växlar upp från enskild firma till aktiebolag. Då kommer företagaren till AB Y Revision eller någon annan auktoriserad och seriös byrå.

– Missförstå mig inte. Vi är helt för digitalisering och automatisering, vi jobbar helst i sådana processer själva. Men branschen kan inte bara låta programvaruleverantörer utlova enkla lösningar utan kontrollfunktioner. Då tillräcklig kontroll saknas hamnar företagaren lätt i oönskade situationer, säger Ylva Sundelin och avslutar:

– När Skatteverket inte heller förmår kontrollera redovisningen som görs med dessa program förstår vem som helst att ett stort antal företag betalar för lite i skatt jämfört med sina konkurrenter och att samhället går miste om stora skatteintäkter. Vi är helt för att förenkla för företagare, men det måste väl ändå finnas någon kontroll så att det blir rätt?

Möjlighet att utveckla

Lali Fjällström, Branschansvarig Redovisning vid Srf konsulterna, konstaterar, precis som Ylva Sundelin, att det är företagarens ansvar att göra rätt gentemot myndigheterna och fortsätter:

– Men när redovisningskonsulten tidigare utfört redovisningen har vi samtidigt kvalitetssäkrat med den ekonomiska kompetensen, och när allt fler företagare ska sköta sin redovisning själva ställs det större krav på deras kunskap om redovisning. Även om verktygen är smarta så måste de användas rätt och här finns utvecklingsmöjligheter.

– Det är klart att man som företagare tycker det är kalas om det finns program där man enkelt kan göra bokföring, löner, bokslut, årsredovisning och deklaration på egen hand. Problemet är bara att det inte är så enkelt. Det är många regler och skatter att hålla reda på, säger Auktoriserade Redovisningskonsulten Ylva Sundelin, AB Y Revision. 

Exempel på felaktigheter

 1. Ingen löneskatt på pensioner.
 2. Ingen förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkring, bil, trängselavgifter mm.
 3. Hel moms avdragen på leasingbil.
 4. Ingen förmån på extrautrustning på bil.
 5. Representation helt avdragen.
 6. Förbjudna lån.
 7. Ingen kontrolluppgift på uttagna utdelningar och inte heller skatt dragen eller redovisad.
 8. Ingen avstämning.
 9. Inga fakturor uppbokade vid bokslut vid bokslutsmetoden.
 10. Inga periodiseringar gjorda.
 11. Felaktig hantering av inventarier, många mindre belopp uppbokade och inga avskrivningar gjorda.
 12. Ingen lagerhantering.
 13. Inga K10-blanketter inskickade trots uttagna utdelningar.
 14. Olika resultat redovisade i ÅR, förvaltningsberättelsen och resultaträkningen.
 15. Balansräkningar i obalans i ÅR.
 16. Tidigare års resultat ej omförda mellan åren.
 17. Momsomföring ej korrekt gjord eller redovisad.
 18. Bankavstämning inte gjord. Stämmer inte på flera år bakåt.
 19. Förändring av eget kapital utan redovisning.
 20. Kontrollbalansräkning inte utförd.
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons