Annons

Premium

Branschaktuellt Lön

Lönekonsulter centrala när nya avtal ger nya arbetstider

– Som lönekonsult behöver du nu hjälpa din arbetsgivare, eller dina kunder, att förstå hur arbetstiden ska beräknas enligt de nya villkoren för arbetstid och vila. De baseras på EU:s arbetstidsdirektiv och arbetsmiljölagen, vilket också styr de kollektivavtal som ännu inte slutits. Det blir mycket stora skillnader. Inte enbart för brandmän och vårdpersonal, som synts mycket i debatten. Det konstaterar Milla Jonsson, expert på arbetsrätt, som bland annat leder Srf konsulternas utbildningar i arbetsrätt.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

EU-kommissionen konstaterar att kollektivavtalet mellan Kommunal och arbetsgivarna SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona inte lever upp till minikraven i arbetstidsdirektivet. Bland annat vad gäller dygnsvila. Direktivet är en rättighetslagstiftning som skyddar arbetarnas hälsa och säkerhet i hela unionen. EU-direktivet skall implementeras i svensk lag. Från 1 oktober 2023 gäller därför som huvudregel att medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Arbetspass ska följas av dygnsvila. Kommande kollektivavtal som sluts kommer att innebära detsamma även för andra yrkesgrupper, med ytterst få undantag. Nya scheman – Schemaläggningen blir en utmaning för många…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!
– Trots att tolkningen av EU-direktivet fortfarande är lite oklar tycker jag att de striktare riktlinjerna på lång sikt innebär fler fördelar än nackdelar för att medarbetare ska få en bättre återhämtning. Vi har en förmåga att bränna oss från båda ändar i yrkeslivet, och de nuvarande avtalen på arbetsmarknaden gör det möjligt. Arbetsmiljöverket konstaterade nyligen att 772 dödsfall under 2022 kunde kopplas till stress och arbetsbelastning, konstaterar Milla Jonsson, expert på inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt och utbildare för Srf konsulterna. Foto: Edge HR

Tips till Lönekonsulten

  • Läs in dig på EU-direktivet och de nya kollektivavtalen.
  • Titta extra på dygnsvila och referensperiod.
  • Kolla så att lönesystemen du jobbar i är anpassade efter EU-direktivet, inte gamla kollektivavtal.
  • Uppdatera/kontrollera systemen för att registrera jourtid, övertid och mertid korrekt (enligt arbetsmiljölagen 1992:17).
  • Gör checklistor och mallar (templates) som du, arbetsgivaren och/eller kunden kan använda.
  • Stötta och kontrollera så att nya scheman hos arbetsgivaren och/eller kunden görs enligt de nya villkoren.

Utbildningar:

Arbetsrätt >>

Arbetsrätt fördjupning >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons