EU-kommissionen konstaterar att kollektivavtalet mellan Kommunal och arbetsgivarna SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sobona inte lever upp till minikraven i arbetstidsdirektivet. Bland annat vad gäller dygnsvila. Direktivet är en rättighetslagstiftning som skyddar arbetarnas hälsa och säkerhet i hela unionen. EU-direktivet skall implementeras i svensk lag. Från 1 oktober 2023 gäller därför som huvudregel att medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Arbetspass ska följas av dygnsvila. Kommande kollektivavtal som sluts kommer att innebära detsamma även för andra yrkesgrupper, med ytterst få undantag. Nya scheman – Schemaläggningen blir en utmaning för många…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!