Redan före pandemin ägnade Jessica, vd, och Helena, vice vd, mycket tid till att lyfta arbetsmiljön på byrån till nya nivåer. Visionen, att vara den bästa arbetsgivaren och den bästa redovisningsbyrån, ligger till grund för de flesta insatserna. Personalen är indelade i team för att skapa trygghet och utveckling. Bolagets koordinator, Rebecca, brinner för att hjälpa kunder och personal.

– Hon har med sitt varma och glada bemötande varit ett enormt lyft för hela bolaget. Vi genomför regelbundet enkäter om motivation och hälsa, via en extern aktör, då vi värderar den fysiska och psykiska hälsan högt. Resultatet talar sitt tydliga språk, säger Helena och Jessica.

– Nu har vi toppbetyg över hela linjen. Alla känner att kontoret inte bara är en arbetsplats. Här finns en stark samvaro och support, från vännerna i teamet och från oss i ledningen. Vi mår riktigt bra på jobbet!

Att arbeta hemma eller inte

– I spåren av pandemin har såklart vår personal fått upp ögonen för att arbeta hemma. Det var sällan en fråga tidigare även om möjligheten alltid har funnits, menar de båda.

–  Arbetet blir gjort när folk sitter hemma, vi har absolut inga betänkligheter kring det. Men det vi fruktar är att vi går från att vara en samarbetande grupp, till att bli individualister. Och att vi då tappar den viktiga känslan i, och för, bolaget som vi arbetat upp.

Av det resonemanget följer att gänget på ViRedo arbetar i bolagets lokaler i största möjliga utsträckning. Att man ibland kan behöva arbeta hemma för att hantera en hantverkare eller lösa en förskolelämning är en annan sak.

Blickar framåt

Om ViRedo redan har digitaliserat, automatiserat och fortsätter att följa den utvecklingen, vad fokuserar man då på framåt?

– Arbetsmiljön är i ständigt centrum. Det är inget man bockar av och sen lutar sig tillbaka. Vår koordinator har en central roll i att få ett flyt på kontoret och har varit speciellt viktigt under pandemin när personalen varit mer utspridd. Nu utökas rollen till att även besöka kunderna och få dem att känna sig sedda, hjälpa till med program med mera, understryker Helena och Jessica.

– I det korta perspektivet vill vi alla komma ut och träffa våra kunder igen. Så fort det bara går. Under pandemin märkte man att en del fungerar att köra via Teams, men också vad som inte gör det. Man ska inte underskatta dynamiken i ett fysiskt möte! Dessutom är det så oändligt mycket roligare att träffas personligen. Vi saknar att hänga med kunderna. Vill man bygga relationer behöver man hänga lite, konstaterar Helena.

På den affärsmässiga sidan fortsätter ViRedo att förädla sin rådgivning, säkra personalens kompetens och tillsammans med en kund börja arbeta med hållbarhetsredovisning.

– Det viktigaste är dock att vi fortsätter att leverera i enlighet med vårt motto: ett affärsmässigt samarbete byggt på glädje, omtanke och en gnutta magi!