Annons
Branschaktuellt Företagande Lön Rådgivning

Nya förutsättningar för slutavstämning av korttidsarbete

När korttidsarbete infördes i mars strömmade ansökningarna in till Tillväxtverket (TVV). Många av företagen har nyttjat de första sex månadernas stöd och ska göra avstämning nummer två. Tillväxtverket har nu valt att skjuta fram avstämningsdatumet från den 1 september till den 16 september.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Korttidsarbetet har genererat cirka 250 000 handläggningsärenden till TVV. När ansökningarna kom in var det viktigt för företagens likviditet att beviljade stödersättningar snabbt betalades ut. En enklare beredning för att en skyndsam hantering, dessutom med fyra månaders förskott, tog många företag ur den akuta situation som hade uppstått.

Efter tre månader har företagen gjort en avstämning av den ansökan som skickades in. När sex månader har gått blir det nu antingen en slutavstämning eller en avstämning med begäran om förlängning. I det senare fallet blir då slutavstämningen efter nio månader.

När slutavstämningen infaller för de företag som har ansökt om stödet från mars krävs en mer omfattande handläggning för en rättssäker hantering. I detta läge ska även TVV bedöma om ersättningen har använts på rätt sätt, en mer omfattande handläggning som tar längre tid. Om företagen inte väljer att förlänga stödet ytterligare tre månader så är det den andra avstämningen som avgör om det blir pengar att få eller att betala tillbaka delar av eller hela stödet.

Den framskjutning som TVV nu har meddelat innebär att företag som har haft stöd från mars och sex månader framåt ska skicka in sin avstämning från den 16 september. TVV vill inte att förskjutningen av avstämningstidpunkten ska drabba företagen. Därför får företagen fortsättningsvis fyra veckor på sig för avstämningarna. Beskedet om en förlängning av avstämningstiden från två till fyra veckor som kom i juni var Srf konsulterna med och bidrog till.

Om företag har ansökt om stöd för korttidsarbete senare än mars har de, enligt lagen, fortfarande nio månader på sig att kunna söka ersättning. Det innebär att det finns företag som fortsättningsvis har möjlighet att korttidsarbeta efter årsskiftet. Då gäller dock de ordinarie stödnivåerna enligt lagen om korttidsarbete, eftersom den specialanpassade hanteringen av lagen om korttidsarbete löper ut 31 december 2020.

Bild från Tillväxtverket

Aktuella artiklar
Annons