Annons
Branschaktuellt Redovisning

Öppet brev till YH-myndigheten: Fortsatt stor efterfrågan på redovisningskonsulter

För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult, både för att säkerställa god kvalitet i företagets redovisning och för rådgivning kring företagets affärer för ökad lönsamhet. Branschen bidrar till ett hållbart samhälle och skapar bra konkurrensförutsättningar för det svenska näringslivet.
Annons

Framtidsutsikter

De allra flesta företag i Sverige är små och medelstora företag, med ett stort behov av olika former av rådgivning. I de små och familjeägda företagen kan en Auktoriserad Redovisningskonsult vara skillnaden mellan framgång och undergång. Redovisningsbranschen genomgår sedan flera år en stor förändring, där både den tekniska utvecklingen och förändringen av tjänsteutbudet går snabbt. Det innebär att även de efterfrågade kunskaperna och förmågorna hos redovisningskonsulterna förändras.

Det talas ibland om att automatiseringen kommer att leda till att redovisningsekonomer är ett utdöende yrke. Srf konsulternas uppfattning är att behovet i stället fortsätter att öka, vilket bekräftas då det under föregående år startade drygt 1000 st nya redovisningsbyråer. Ju mer automatiserad redovisning, desto större är företagens behov av en klok rådgivare som lotsar genom svåra beslut kring både ekonomi och IT-stöd. Vår bestämda uppfattning, baserat på våra 6 500 medlemmar, är att yrket redovisningskonsult idag är ett av de stora bristyrkena på marknaden. Srf konsulterna ser därför att behovet av fortbildning av de som befinner sig i yrket idag är mycket viktigt för att möta de förändringar som branschen och Sverige fortsatt står inför.

Stort behov av kompetenta redovisningskonsulter

Srf konsulternas medlemmar arbetar med lön och redovisning åt ca 330 000 företag. Dessutom startas det årligen ca 70 000 nya företag. Majoriteten av alla dessa nya företag efterfrågar extern hjälp med ekonomihanteringen. Samtidigt är en av branschens största utmaningar att hitta kunniga redovisningskonsulter och många redovisningsbyråer har större efterfrågan från kunderna än de kan möta. Parallellt pågår en digitalisering och automatisering som ställer krav på ytterligare kompetenser när redovisningsbranschen ska rekrytera.

För de som har relevant utbildning och erfarenhet ser vi ett ökat behov. I branschen tror vi på kortare flexibla utbildningar för dem som redan är i yrkeslivet. I yrkesrollens utveckling ingår en kompetensväxling mot mer rådgivning men även systemförvaltning, att hantera integrationer och automatiska processer. Såväl språkkunskap och kommunikation som IT- och systemkunskap behöver vara kompetenser som framtidens konsulter besitter.

Yrkesutbildningar och examen

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser därför ett stort behov av att det fortsatt utbildas redovisningskonsulter. En examen från en YH-utbildning är det viktigaste inslaget i mångas CV.

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom LIA-praktiken som ingår i studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt kommer in i yrkesrollen. En tydligare styrning av innehåll och format för LIA-praktiken till dem som erbjuder LIA-plats för att säkerställa kvalitetssäkring och kunskapsöverföring till de studerande vore värdefullt. För att bibehålla den fördelen är det viktigt att skolorna får goda förutsättningar. En förutsättning är att utbildningsanordnare har en stor kunskap om redovisningsbranschen. Dessutom krävs en uppdaterad och yrkesaktiv lärarkår samt att skolorna har fortsatt stark förankring i ledningsgrupperna från branschen.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och är idag en titel som efterfrågas hos allt fler arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för aktuella kunskaper, flerårig erfarenhet, hög kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller den som har en godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för att avlägga den yrkesexamen som leder till auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti och trygghet som auktorisationen ger. De företagare som vill driva sitt företag framåt behöver arbeta tillsammans med en kunnig affärsrådgivare. Interaktionen mellan redovisningskonsult och kund blir allt viktigare för företagens ekonomiska utveckling. Utöver att hjälpa till med bokföring, bokslut och deklarationer ger en Auktoriserad Redovisningskonsult företagaren värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar god tillväxt av kompetenta redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Srf konsulterna 2023-03-08

Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning

Lena Lind, Förbundsdirektör

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons