Annons
Branschaktuellt Företagande

Rätt råd centralt för större coronastöd

– När man lämnar råd till företagare om de olika stöden under pandemin måste man vara väl påläst och försäkra sig om att kunden förstår vad man kan ha rätt till och inte. De senaste beskeden från regeringen medför mer pengar i stödsystemen, men varken förenklade processer eller kortare handläggningstider för den viktigaste stödformen, konstaterar Claes Eriksson, redovisningsexpert vid Srf konsulterna.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Tisdagen den 23 februari presenterade finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan de senaste tillskotten i företagsstöden. Man berättade att det mest utnyttjade stödet, korttidspermittering, kommer att justeras så att man kan korttidspermittera personal upp till 80 procent även under april. Hittills har 32,1 miljarder kronor utbetalats och 594 084 anställda omfattats av det stödet. Noterbart är att 90 612 ansökningar kommit in och att 74 795 har beviljats.

– Det är det viktigaste stödet och självklart är det bra att viss uppjustering sker. Men man kan fortfarande inte ansöka om stöd för perioden december 2020 och framåt förrän den 29 mars eftersom Tillväxverket inte är klara med sina system. Det kommer att ställa till problem för företagens likviditet, säger Claes Eriksson och fortsätter:

– Att ett antal företag även får avslag på sina ansökningar gällande det tidigare stödet understryker vikten av att rådgivaren, exempelvis en Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult, navigerar rätt i regelverket.

Omsättning och omställning

På presskonferensen presenterades också en justering av omsättningsstödet som gör det möjligt för den som driver egen firma och var arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig under 2019 att istället använda 2018 som jämförelseår när stödet beräknas. Upp till 90 procent av intäktsbortfallet kan ersättas.

Från torsdag, 25/2, är det möjligt att söka omställningsstödet som nu har förlängts med två månader. Här gäller bland annat att det företag som beslutade om utdelning i april 2020 eller senare inte kan få stöd. Något Srf konsulterna kritiserade redan när det föreslogs i december.

– Det är en i grunden märklig hantering att den som inte hade anledning att se några problem våren 2020 och då tog utdelning blir utestängd från stödet om det först nu börjat gå sämre. Allt detta bör ju gå ut på att stötta de i grunden livskraftiga företagen. Här leder förordningen fel.

Likviditet

När det gäller företagens möjligheter att få uppskov med skatter (likviditetsstödet) är Claes Eriksson i grunden positiv till att stöden förlängs, men han hissar också varningsflagg:

– Det är ju inget direkt stöd, det är en förskjutning av inbetalningar. Företagaren ska vara säker på att få korttidsstödet för permitteringar utbetalt, eller ha en annan intäkt säkrad, för att kunna betala när skatterna väl ska in. Annars riskerar man ännu högre skulder i framtiden vilket givetvis kan få stora konsekvenser.

Det nya vad gäller nedstängningsstödet är att även lönekostnader kan ersättas. Men det kräver att det är åtgärder som en följd av pandemilagstiftningen som leder till stängningen av verksamheten och att den skrivningen i lagen godkänns av EU.

– Det är bra att stöden justeras, men vi hade gärna sett att exempelvis våra medlemmars tjänster hade omfattats av omställningsstödet. Då hade drabbade företag kunnat få ersättning för välbehövlig rådgivning och redovisning den vägen, säger Claes Eriksson, redovisningsexpert Srf konsulterna. Foto: Lars Dahlström

Justerade pandemistöd (finansdepartementet 23/2 2021)

  • Korttidspermittering till 80 procent även i april (1,2 mdkr).
  • Omställningsstöd även i mars och april (6,8 mdkr).
  • Omsättningsstöd även i mars och april (1 mdkr)
  • Stöd till handelsbolag mars och april (322 mkr)
  • Likviditetsstöd: ytterligare en månad, sänkt anståndsränta.
  • Nedstängningsstöd, även ersättning för lönekostnader, dubblering av medlen (5 mdkr).

Srf konsulterna om corona och stödformer:
Srf konsulterna om Corona – Srf konsulterna>>

Mer om omställningsstöd:
Beslut om förlängt omställningsstöd – tidningenkonsulten.se>>

Samlad information från regeringen:
För företagare med anledning av covid-19 – Regeringen.se>>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons