Annons
Branschaktuellt Redovisning

Redovisningsbranschen har nöjdast kunder

Under våren 2019 genomförde Svenskt Kvalitetsindex, SKI, för första gången en branschstudie om redovisningstjänster och resultatet visade sig vara otroligt positivt. Efter att SKI nu har summerat samtliga branschstudier de genomfört kan vi konstatera att redovisningstjänster får högsta kundnöjdhet för bransch 2019.
Text: Tina Sjöström
Annons

– Vi anade att vi skulle bli bäst i år, med det toppresultat vi fick. Men vilken fantastisk bekräftelse det ändå är att få det konstaterat! Det är ett tydligt kvitto på att branschen skapar mycket stor nytta i näringslivet och att auktorisationen höjer både kvalitet och kundnöjdhet, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.


Roland Sigbladh

Johan Parmler är vd och chefsanalytiker på SKI och han anser att satsningen på kvalitet via auktorisation är en bidragande faktor till hög kundnöjdhet.

– Det vi kan utläsa i undersökningen är att de redovisningskonsulter som är auktoriserade också har de mest nöjda kunderna. I ett större perspektiv så märker vi att värden som förtroende och pålitlighet blir allt viktigare i affärslivet i de flesta branscher. Kunderna är mer drivna av mjuka värden, tjänsten i sig blir sekundär. Auktorisationen är en tydlig kvalitetsstämpel som det borde vara en självklarhet i branschen att satsa på, konstaterar Johan Parmler.

Den 18 februari släpper Svenskt Kvalitetsindex sin årliga rapport, Sverigekollen, där man visar resultaten av de branschstudier man genomfört samt en sammanställning av de trender som kan utläsas. Redovisningstjänster ligger i topp med den allra högsta kundnöjdheten från och med 2019 vilket SKI kommer att kommunicera under året i olika sammanhang.

SKI publicerade branschens fina resultat redan när det stod klart att vi gått om alla andra branscher i augusti 2019.  Även Srf konsulterna har kommunicerat resultatet i olika kanaler och via olika aktiviteter. Bland annat vid ett välbesökt seminarium på mässan Ekonomi & Företag under Srf dagarna i höstas. På seminariet presenterades de tre redovisningsbyråerna med högsta kundnöjdhet av de verksamheter som ingick i studien, där samtliga är Srf anslutna med Auktoriserade konsulter.


Petra Lagnehag Zars & Johan Parmler

– När vi nu får utnämningen som branschen med Högst kundnöjdhet SKI 2019, kommer vi att lyfta detta på olika sätt i vår kommunikation framåt. Även våra medlemmar kommer att ges möjlighet att lyfta fram utnämningen i sin kommunikation. Vi kommer inom kort att informera om hur det kan göras på bästa sätt, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef hos Srf konsulterna.

Läs pressmeddelandet från SKI samt tidigare artiklar:

Redovisningstjänster får fina siffror

Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

Topp tre högsta kundnöjdhet redovisningstjänster

SKIs studie: Kvalitet ger mest nöjda kunder

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons