– Image. Förtroende. Produktupplevelse. Tjänster. Initiativförmåga. Det är mycket som bidrar till redovisningsbranschens extremt höga totalbetyg även 2023. En faktor som sticker ut för att säkra framtida toppbetyg är hållbarhetsredovisning. Det vill svenska företag ha hjälp av sin redovisningsbyrå med, konstaterar Johan Parmler, VD för SKI.

Branschorganisationen för Redovisningskonsulter och Lönekonsulter, Srf konsulterna, har länge framhållit vikten av proaktivitet och digitalisering hos byråerna – i kombination med personlig service. Att det är vad svenska företag efterlyser visades under pandemin, då förra undersökningen gjordes. Auktorisationen har en avgörande betydelse i valet av leverantör och kunder som tar hjälp av Auktoriserade konsulter är ännu nöjdare.

– Då, 2021, fick branschen också höga betyg, bland annat för att lönekonsulterna och redovisningskonsulterna snabbt hjälpte Sveriges företag att få del av pandemistöden. Mot den bakgrunden är det extra glädjande att branschen nu når ännu högre nivåer. Företagen prioriterar välkänd kompetens och etablerade affärsrelationer för att det ger resultat och trygghet även i denna oroliga tid. Det är också inom områdena proaktivitet och lönsamhetsanalys vi ser en mycket tydlig ökning i årets resultat, konstaterar Lena Lind, Förbundsdirektör och vd vid Srf konsulterna.

Undersökningen

957 slumpmässigt utvalda företagare intervjuades på telefon augusti/september 2023.

SKI använder en skala från 0 till 100. 0-60 är underkänt. 61-75 är godkänt. 76-100 är väl godkänt.

2023 gav företagskunderna sin leverantör av redovisningstjänster och/eller lönetjänster 77,4 i betyg. Revisionsbolag: 75,8. Bemanningsbolag: 71,9. Företagsbank: 69,9.