Det har hänt mycket sedan 2015 och förbundet har deltagit på många områden som både har påverkat branschen genom viktig samverkan och skapat förutsättningar för vår fortsatta framtid.

Förbundets övergripande vision och målsättning är att vara den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön, samt att vårt arbete ska tillföra både redovisnings- och lönebranschen samt näringslivet i stort betydande mervärden. Det målet har varit i fokus för vårt arbete med att löpande utveckla medlemsservice, utbildningsvägar, information och arbetsmetoder. Respekten för vår arbetsinsats har bekräftats av alla samarbeten med andra organisationer och myndigheter. Idag är det en självklarhet att man efterfrågar vad Srf konsulterna tycker i olika frågor och förslag till förändringar av lagar och regler som styr företagandets villkor. Samtidigt har vi i upprepade studier från Svenskt Kvalitetsindex fått det viktigaste svaret av alla, nämligen att vår bransch har Sveriges nöjdaste kunder och att våra medlemmars kundföretag är de nöjdaste kunderna av alla – så det är klart man är stolt över att ha medverkat till dessa framgångar!

Frågorna har under åren varit både stora och små och vårt engagemang är alltid stort. Genom vår medverkan har vi över åren påverkat att revisionsplikten för mindre företag är valbart, att skatteregler för fåmansföretagen utvecklats på ett rättvist och bra sätt samt hur man idag redovisar löner och arbetsgivaravgifter på individnivå till Skatteverket – bara för att nämna några exempel på viktiga förändringar där vi varit pådrivande och viktiga för lösningen. Genom vår samverkan med programleverantörerna i Srf Redsam och Srf Lönsam samt i SIE-gruppen, XBRL-föreningen och olika myndigheter, har vi stor betydelse för hur våra arbetsmetoder utvecklas, som exempelvis genom nya SIE-format och digital inlämning av årsredovisningar som kommer att bli obligatoriskt i framtiden.

Även våra branschstöd och medlemsformat har utvecklats för att anpassas till branschens behov och möjligheter. Jag tänker då inte bara på att vi utvecklat en nordisk branschstandard för kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster via Rex och SALK, utan att vi även skapat digitala yrkesutbildningar och digital tentamen samt öppnat nya möjligheter till delaktighet i förbundet genom att kunna vara Auktoriserad medlem med en stark titel på marknaden, Certifierad Affärsrådgivare som tydliggör rådgivarrollen och som Srf medlem, medlemskapet för alla i branschen.

Vi kan också med glädje notera att våra medlemmar levererar ekonomi- och lönetjänster samt viktig rådgivning med mycket hög kvalitet till sina kunder. Detta säkerställer förbundet genom vår löpande kvalitetsuppföljning som blivit både mer effektiv och mer relevant.

Den snabba teknikutvecklingen som förändrat vårt arbetssätt mot mindre rutinarbete och mer rådgivning har fått en egen plattform via den unika certifieringen av affärsrådgivare som Srf konsulterna erbjuder. Snart är hela 500 av våra medlemmar certifierade för den viktiga affärsrådgivarrollen och antalet medlemmar inom lön växer snabbt. Att få leda en sådan organisation har varit en stor glädje och stoltheten över vad vi uppnått är svår att beskriva i ord.

Samarbetet inom NAF, Nordic Accountant Federation, med våra nordiska grannar i Norge, Finland och Danmark har utvecklats väl under åren och är en viktig input till vår egen utveckling inom olika områden.

Ett viktigt och stort arbetsområde är att öka kännedomen om våra yrkesroller ute i samhället. Det gör vi bland annat genom kontakter med YH-skolor och högskolor där vi regelbundet bjuds in för att berätta om branschen och de spännande framtidsutsikterna som redovisnings- och lönekonsult. Sedan 2022 arbetar även en särskild grupp, på förbundsstyrelsens uppdrag, med att öka kännedomen och efterfrågan avseende de tjänster som byråer med Auktoriserade konsulter erbjuder. Det sker genom både riktade aktiviteter via kontakter med olika branschorganisationer, där vi berättar om vilken nytta våra yrkesroller kan göra för deras kundföretag samt via olika former av aktiviteter som TV och radioreklam. Då du som medlem visar din auktorisation i olika kanaler hjälper du också till att sprida nyttan och stärka kännedomen.

Att ha stora ambitioner kräver samtidigt resurser för att kunna arbeta aktivt under lång tid inom olika områden. Genom ett starkt fokus på att vara kostnadseffektiva och bedriva en mycket uppskattad utbildningsverksamhet har vi byggt upp en stark ekonomi som garanterar att vi kan fortsätta vårt arbete med att utveckla medlemsservice, utbildningsvägar, samverkan och kännedom om yrkesrollerna.

Vi har även löpande utvecklat produkter som till exempel vår förmånliga ansvarsförsäkring, vårt program för byråutveckling, den nordiska standarden för hållbarhetsredovisning, NSRS, och olika erbjudanden för hemsideslösningar och egen marknadsprofilering. På den stora och populära branschdagen, Srf-dagen, delar vi ut Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade Redovisningskonsult, Årets Auktoriserade Lönekonsult och Årets Auktoriserade verksamhet som lyfter fram förebilder i branschen och skapar uppmärksamhet. Vi är med andra ord aktiva på många områden och allt arbete följer en noga utarbetad verksamhetsplan som diskuteras och fastställs av förbundsstyrelsen.

Det finns viktiga och aktuella frågor som påverkar vår bransch och jag tänker närmast på utredningen avseende återinförandet av revisionsplikten och Länsstyrelsernas tillsyn och sanktionsavgifter kopplat till penningtvättslagen. Det är två viktiga frågor som starkt engagerar och påverkar våra medlemmar. Där måste förbundet fortsätta samverka, påverka och informera – allt för att få de bästa förutsättningarna för våra yrkesroller och näringslivet.

Men allt har sin tid och nu är det dags för nya krafter att fortsätta utveckla förbundet och verksamheten framåt. Lena Lind tog redan i september 2022 över rollen som vd för Srf konsulterna och tar från mars även rollen som förbundsdirektör. Jag önskar henne all lycka i sitt fortsatta arbete och passar samtidigt på att rikta ett stort tack till vår engagerade styrelse, våra kompetenta och härliga medarbetare, våra kretsstyrelser och övriga förbundsorgan samt vår fantastiska lärarkår. Tillsammans har vi haft en otroligt fin tid, och det gör mitt bokslut för den här tiden till en fantastisk period av mitt yrkesliv. Stort tack till er alla!