Semestern är nu slut för de flesta och jag hoppas du har haft en fin ledighet och är laddad för en ny säsong. En tids ledighet är normalt bara som att trycka ned pausknappen för arbetet för en tid och sedan fortsätter det när knappen släpps upp igen, som så många gånger förr. Men verkligheten är annorlunda när vi släpper upp knappen den här gången för världen har på kort tid blivit mycket förändrad. Pandemin hotar att ta fart igen och kriget i Ukraina fortsätter, höga elpriser och risk för brist på el i södra Sverige, hög inflation som driver upp priserna på mat och bränsle samtidigt som räntorna är på väg upp och bostadspriserna börjar falla. Klimatet är nyckfullt med värme och skyfall blandat utan tydliga mönster. Samtidigt är det val i september och alla partier lovar att rädda oss på olika sätt. Summan är en svårtolkad framtid där näringslivets svåraste motståndare fått fotfäste i form av hög osäkerhet – hur ska vi planera för framtiden när vi inte vet vad som väntar?

Vi hoppas alla att det snart ska gå över, men det har redan pågått så länge att flera effekter kommer att bli mycket långvariga. Att träffa kollegor på kontoret som förr blir allt mer ovanligt i spåren av distansarbete och att bygga ett lag av sin personal möter nya utmaningar. Många företag drabbas hårt av bristen på insatsvaror, höga energikostnader och vikande efterfrågan på grund av lågkonjunktur. Och exportmarknaden är förändrad för lång tid – vem vill göra affärer med Ryssland i framtiden och vad händer om Kina gör allvar av sina planer för Taiwan? Ska vi sluta handla även från dessa länder finns risk för varubrist på många områden och ett historiskt citat dyker upp i tankarna: ”Det enda vi har att frukta är människan” för med lite sunt förnuft skulle mycket av detta vara onödigt.

Men pausknappen är släppt så vi måste möta verkligheten och göra det bästa av det och då känns det tryggt att titta på var vi själva står. Srf konsulterna är en fantastisk organisation som med hjälp av våra medlemmar hjälper över 330 000 företag att klara sina dagliga utmaningar. Våra redovisnings- och lönekonsulter ger ovärderlig hjälp till sina kunder om hur man ska navigera i en svår situation. Råd om hur lönsamhet och likviditet kan förbättras samt hur de företag som behöver stöd kan få det kommer att avgöra livskraften för många företag och anställningar. Min tro är att vi kommer att bli ännu viktigare i framtiden än vi redan är och ni medlemmar har visat er vara mycket duktiga på att snabbt anpassa er till förändringar. På kort tid har branschen digitaliserat bastjänsterna och får allt mer tid till att vara rådgivare och bollplank åt våra kunder i frågor som kan avgöra hela deras framtid. Vår nya satsning på att öka kännedomen om yrkesrollerna och auktorisationen fortsätter och vi kommer att fokusera ännu tydligare på att skapa medlemsnytta genom effektiva verktyg, utbildningsvägar och marknadsföring. I osäkra tider blir trygghet allt viktigare och det innebär att kvalitetsbevis som auktorisationen kommer att stiga i värde. Att vi har 400 certifierade affärsrådgivare är ännu ett bevis på att vi löpande utvecklar förbundet efter marknadens och näringslivets tydliga behov och som ständig vinnare av näringslivets kvalitetsindex kan vi konstatera att vi tillsammans bildar ett fantastiskt förbund!

Så trots en osäker framtid är jag inte orolig för Srf konsulterna, er medlemmar och hela redovisnings- och lönebranschen. Jag har haft förmånen att arbeta som VD för förbundet under 7 år och är mycket stolt över vad vi gemensamt har skapat. Men nu är det dags för förnyelse och jag kommer under hösten att sätta in vår nya VD Lena Lind i arbetet med att leda och utveckla verksamheten vidare. Jag kommer att finnas kvar inom Srf familjen som förbundsdirektör ytterligare ett år, men vill redan nu uttrycka mitt stora tack för den fantastiska tid vi haft tillsammans. Det finns många olika yrken men att få leda världens bästa konsulter och rådgivare under 7 år slår det mesta. Så stort, stort tack för denna tid!