Annons

Premium

Branschaktuellt Redovisning

Skattereduktion för installation av batterier

Skatteverket har publicerat två ställningstaganden som har satt fart på diskussionerna om skattereduktion för batterier. Detta påverkar företag som installerar dessa batterier. Utvecklingen och tekniken om hur man kan använda batterier för att lagra el har gått framåt sedan möjligheten till skattereduktion infördes. Under slutet av 2023 började en diskussion när en fysisk person kunde få skattereduktion vid installation av grön teknik avseende batterier. Vad är status i frågan nu?
Text: Therése Allard

Förutsättningar för att få skattereduktion för grön teknik  En fysisk person kan få skattereduktion vid installation av grön teknik. Skattereduktionen infördes 2021 och ersatte då bidraget som fysiska personer tidigare kunde ansöka om hos länsstyrelserna och Naturvårdsverket. Avsikten med skattereduktionen för grön teknik är att bidra till ökad produktion av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Skattereduktionen ska stimulera hushållens installation av bland annat solceller och även möjliggöra för hushållen att lagra den egenproducerade elen för att kunna tillgodose det egna elbehovet vid ett annat tillfälle.   Det finns tre olika installationsarbeten som ger rätt till skattereduktion. Dessa är installation av  • Nätanslutet…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!

Källor

Skattereduktion för grön teknik – Installation av batteri – Skatteverkets ställningstagande, 2023-11-30, dnr 8-2644647 

Skattereduktion för grön teknik – Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el – Skatteverkets ställningstagande, 2024-01-25, dnr 8-2730035 

Skatteverket vill ha utredning om skattereduktion för grön teknik │ Skatteverket 

Grön teknik, installation │ Skatteverkets rättsliga vägledning

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons