Annons
Branschaktuellt Redovisning Skatt

Skatteverkets utökade kontroll av uthyrning av privatbostäder

Skatteverket meddelade i ett pressmeddelande den 23 februari 2021 att vid årets deklarationsgranskning kommer man att titta särskilt på uthyrning av privatbostäder. Uthyrningen bedöms ha ökat förra året till följd av pandemin. Hur kontrollen ska gå till anges inte, men sannolikt kommer Skatteverket att inhämta uppgifter från olika förmedlare.
Text: Mats Brockert
Annons

Den som hyr ut sin privatbostad ska beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Avdrag från ersättningen medges med ett schablonbelopp på 40 000 kronor. Därutöver medges avdrag med 20 procent av ersättningen om det är en privatbostadsfastighet som hyrs ut. Är det en bostad som innehas med hyresrätt medges i stället ytterligare avdrag för hyreskostnaden för den period bostaden hyrts ut.

Den som har hyrt ut en sommarstuga under 2020 för en sammanlagd ersättning som understiger 50 000 kronor beskattas inte. Uppgår ersättning till 100 000 kronor ska däremot beskattning ske, men avdrag medges först med 60 000 kronor (40 000 kr + [20 % x 100 000 kr]). Resterande belopp 40 000 kronor beskattas med 30 procent, det vill säga med 12 000 kronor.

Skatteverket meddelar vidare att utöver uthyrning av privatbostäder kommer e-handeln att granskas närmare. Det gäller både inkomstskatt och moms och särskilt de som säljer till kunder utomlands. Efterlevnaden av nya regler för skattereduktioner kommer också att kontrolleras. Det gäller de nya rut-tjänsterna avseende viss tvätt, montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad samt de nya reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons