Annons
Branschaktuellt Digitala trender Lön Redovisning

Srf dagarna 2018: Nyheter och högaktuellt inom redovisning och lön

Under Srf dagarna bjöds deltagarna på två intressanta seminarier om vad som är på gång inom redovisnings- respektive lönebranschen. Digital inlämning av årsredovisning, AGI och karensavdrag var några nyheter som förklarades.
Text: Tina Sjöström
Annons

Kön till det inledande redovisningsseminariet ringlade lång, så lång att seminariet fick skjutas fram fem minuter så att alla skulle hinna ta plats i salongen som därmed fylldes till sista plats. Claes Eriksson, Srf konsulternas redovisningsexpert berättade kortfattat om det senaste inom redovisningsbranschen.

Den mest aktuella nyheten på redovisningsområdet är möjligheten att lämna årsredovisning digitalt. Enligt siffror från Bolagsverket var det i augusti cirka 4 000 företag som lämnat sin årsredovisning på det sättet – inte alls så många som Bolagsverket och Näringsdepartementet hoppats på.

– Än så länge är det bara aktiebolag som gör årsredovisning enligt K2 som kan lämna digitalt, berättade Claes Eriksson. För de som redovisar enligt K3 väntas den digitala inlämningen vara redo under våren 2019.


Claes Eriksson

Bolagsverket har nu fått uppdraget att samtliga företag ska kunna lämna sin årsredovisning digitalt. En slutrapport som förklarar hur detta ska vara möjligt ska lämnas senast 31 mars 2021.

Vidare berättade Claes om nytt allmänt råd för årsbokslut från Bokföringsnämnden som ska tillämpas på räkenskapsår som började 1 januari 2018. Regelverket är väldigt likt K2. Enskilda firmor får många särregler som delvis skiljer sig från vad som gällt tidigare.

– Ändrade skatteregler som påverkar, eller kan komma att påverka, redovisningen är bland annat ändrad skattesats, att ränta inte får räknas in i anskaffningsvärdet och primäravdrag för vissa fastigheter, sa Claes Eriksson.

Claes tipsade också om att det på Bokföringsnämndens webbplats, bfn.se, finns bra information i form av frågor och svar.

I lönebranschen är det fortsatt fokus på GDPR. Srf konsulterna har tillsammans med en grupp programvaruleverantörer, Srf Lönsam, tagit fram en branschkod.

– Med vår nya branschkod har vi skapat riktlinjer, en standard specifikt för löneprocessen, förklarade Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna. Den handlar om hur vi ska tillämpa GDPR och behandling av personuppgifter och den är framtagen för att passa de som jobbar aktivt med lön.

Branschkoden ska nu godkännas av Datainspektionen för att kunna registreras.


Catrine Dahl och Zennie Sjölund

Ytterligare ett högaktuellt ämne på löne-fronten är AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå. Några få branscher har redan börjat rapportera, för de flest är det skarpt läge från januari 2019.

– AGI kommer att ställa stora krav framöver på löneprocessen framöver, sa Zennie Sjölund. Ni kommer att möta nya sätt att rapportera.

– Det som blir tråkigt med rapporteringen på individnivå om någon fått för mycket lön är att vederbörande blir återbetalningsskyldig, fortsatte Catrine Dahl, utbildningsansvarig inom lön hos Srf konsulterna. Och då är det bruttobeloppet som ska betalas tillbaka, trots att personen bara fått ut ett nettobelopp. Därför är det viktigt att jobba proaktivt och säkra löneprocessen. Kanske måste processen göras tidigare så att man hinner se om det är avvikelser.

Den första januari 2019 börjar ännu en nyhet gälla, karensavdrag istället för karensdag.

– Karensavdraget ska vara en mer rättvis modell för de som har en varierad arbetstid, sa Zennie Sjölund. Karensavdraget innebär att man drar av 20 procent på en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. Här är det viktigt att systemleverantörerna hänger med, det har visat sig att vissa arbetsgivarorganisationer hänskjuter tolkningen till systemleverantörerna.

Läs mer om Srf dagarna 2018:

Srf dagarna 2018: En bransch under tillväxt

Srf dagarna 2018: Kvalitetsstämpel, karriärvägar och employer branding

Srf dagarna 2018: Srf Kretsarnas ”stipendiater” allt fler

Srf dagarna 2018: Branschforum med fokus på säkerhetsfrågor

Srf dagarna 2018: Årets vinnare är…

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

 

På vår facebooksida hittar du fler bilder!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons