Annons
Branschaktuellt Redovisning

Srf konsulterna: “Auktoriserade Redovisningskonsulter ytterst lämpliga att intyga krisföretag”

Endast auktoriserade revisorer ska kunna lämna intyg till det nya omställningsstödet, föreslår regeringen i en remiss. En stor risk för svenska företag, anser Srf konsulternas förbund i sitt remissvar, och påpekar att över en halv miljon svenska företag idag får sin ekonomi och redovisning via en Auktoriserad Redovisningskonsult.
– Myndigheterna har en föråldrad syn på den moderna redovisningsprocessen, säger Mikael Carlson, Srf konsulternas branschexpert.
Text: Anna Gullberg
Annons

Förslaget om nytt omställningsstöd möts i flera delar positivt av Srf konsulterna, som fått lämna remissvar. Dock finns en del punkter där stödet skulle kunna förenklas och omfatta företag som idag inte räknas in.

Och delar i förslaget skulle göra det svårare för företagen att få det stöd man behöver för att överleva:

Kravet att endast bevilja stöd till ansökningar som har intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor avstyrks av Srf konsulterna, med hänvisning till att det “direkt hämmar syftet med stödet, att skapa ökad överlevnad för en majoritet av företagen”.

Eftersom de allra flesta enskilda näringsidkare samt små och medelstora företag idag inte har revisor skulle det bli både en tidskrävande och kostsam process att koppla in en sådan för att kunna få intyg.

Förslaget går stick i stäv med hur redovisning går till idag. “Auktoriserade Redovisningskonsulter från branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR sköter idag minst 500 000 företags redovisning och ekonomiadministration löpande, och med god insikt i företagens förhållanden och ekonomi” skriver förbundet i sitt remissvar.

Srf konsulterna anser därför att både auktoriserade revisorer och Auktoriserade Redovisningskonsulter ska vara möjliga intygsgivare.

“En sådan utvidgning av intygsansvaret är nödvändig för att stödet ska kunna nå ut i tid till alla företag med behov av omställning för att överleva” skriver förbundet.


Mikael Carlson

Tidningen Konsulten frågade Mikael Carlson, branschansvarig för redovisning hos Srf konsulterna om förslaget till krav för omställningsstöd:

Varför tror du att man valt att skriva att endast revisorer får skriva intyg?
Myndigheterna tycks ha en föråldrad syn på hur den moderna redovisningsprocessen ser ut och att kvalitet bara kan kontrolleras fram via revision. Idag fungerar det inte så och svensk branschstandard arbetar enligt konceptet ”rätt från början”, vilket innebär att kontroller i efterhand inte tillför någon ytterligare kvalitet utöver vad som skapas av en Auktoriserad Redovisningskonsult, säger Mikael Carlson,

Vad skulle kunna hända om kravet på auktoriserad revisor står fast? Vilka risker för företagen finns?
De flesta företag lever idag på lånad tid på grund av coronakrisen. Det innebär att det är bråttom att få fram lösningar som gör att det livsavgörande stödet når fram. Då fungerar inte kravet på intyg från auktoriserad revisor för den stora majoriteten av företag som inte har någon revisor idag, säger Mikael Carlson.

– Det innebär att företaget först måste anlita en revisor och sedan att denne måste sätta sig in i en verksamhet som man inte känner till för att kunna intyga något. Detta kommer att ta för lång tid och därmed riskera att stödet inte hinner rädda företagen. Jämför man det med en Auktoriserad Redovisningskonsult som har löpande kontakt med sina kundföretag och känner dem väl så förstår man att det är en betydligt snabbare och effektivare väg.

Svaret på remissen från Srf konsulterna hittar du här >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons