Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Srf konsulterna tipsar: Fullständig faktura, så utförlig bör beskrivningen vara

Enligt mervärdesskattelagen (2023:200) (ML) är den som utför tjänster eller säljer varor i vissa fall skyldig att tydligt beskriva de varor som sålts och de tjänster som utförts. Nu har Skatteverket publicerat ett ställningstagande som förtydligar hur specifik beskrivningen i fakturan bör vara.
Text: Therese Slettengren
Annons

Bestämmelserna om fakturans innehåll finns i 17 kap. 24–28 §§ ML. Enligt 24 § punkt 7 ska man ge en uttömmande beskrivning av levererade varor eller tillhandahållna tjänster.

Beskrivningen ska vara så detaljerad att det är möjligt för Skatteverket att avgöra vilka mervärdesskattebestämmelser som ska tillämpas på transaktionen och vilken skattesats som ska tillämpas.

Men hur utförlig bör beskrivningen egentligen vara? Skatteverket har nu publicerat ett nytt ställningstagande som tydliggör hur de ser på detta.

Beskrivning av tjänster

När det gäller tjänster räcker det att beskriva vilken typ av tjänst som tillhandahållits. Om du utfört konsulttjänster ska du beskriva vilken typ av konsulttjänst som utförts.

Fakturan ska också innehålla en uppgift om hur lång tid det tog att tillhandahålla tjänsten, exempelvis antalet timmar.

Om tjänsten utförts vid flera tillfällen under en period, måste uppgiften vara så detaljerad att det framgår hur mycket av den aktuella tjänsten som faktiskt har utförts under perioden.

Vid månadsvis fakturering inom redovisningsbranschen kan du till exempel skriva ”35 timmars bokslutsarbete under mars”.

Utförs tjänster kontinuerligt räcker det om du skriver vilken period tjänsten har utförts. Det måste också framgå att du utfört tjänsten kontinuerligt.

Är uppgifterna om tjänstens omfattning och datum för tjänstens utförande samma räcker det att skriva vilken typ av tjänst som avses.

Vid gränsöverskridande transaktioner rekommenderar Skatteverket att man informerar om tjänstens omfattning, även om den sammanfaller med datumet för tjänstens utförande.

Beskrivning av varor

Fakturan ska innehålla uppgift om varornas kommersiella beskrivning eller namn, samt uppgift om varornas mängd, det vill säga hur många varor som har levererats.

Klartext eller kod?

Huvudregeln är att beskrivningen av varorna och tjänsterna ska göras i klartext.

Men det är också möjligt att beskriva genom koder eller genom hänvisning till ett avtal, en beställning eller en produktkatalog om det går att koppla beskrivningen till den enskilda fakturan.

Både säljare och köpare måste ha tillgång till kodförklaringen eller andra handlingar du hänvisar till eftersom de är en del av fakturan.

Vid gränsöverskridande transaktioner rekommenderar Skatteverket att beskrivningen av varorna och tjänsterna görs i klartext.

Krav på uppgift om mängd, omfattning och art i en faktura, mervärdesskatt | Rättslig vägledning | Skatteverket >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons