Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning Utbildning

Strategisk nyhet för Lönekonsulter

– Det sker ett skifte i branschen just nu. Både lönekonsulter som jobbar på en löneavdelning och de som jobbar på outsourcingbolag möter högre krav från chefer och kunder. Att jobba med Strategisk lönepolitik är ett sätt att bygga en struktur och en lönepolitik företaget vill och kan stå för, samtidigt som man använder pengarna effektivt. Det säger Frida Unander som leder den senaste kursnyheten för Lönekonsulter: ”Strategisk lönepolitik.”
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Frida Unander har många år genomfört ”Strategisk lönepolitik” och närbesläktade utbildningar. Tidigare mest för ledare, ekonomichefer och VD: ar till exempel. Idag utbildar hon även de som jobbar med lön dagligdags. Men vad inkluderar hon i begreppet? Och vad finns bakom de 16 punkterna i kursinnehållet?

– Strategisk lönepolitik handlar om att integrera frågor om lön och belöning i verksamhetens långsiktiga mål. För att göra det krävs kunskaper om lag och avtal, de tekniska systemen och beteendevetenskap.

– Med det perspektivet går vi bland annat igenom lönesättning, belöningssystem och nödvändiga styrdokument. Kursens mål är att Lönekonsulten kan ta plats i ledningen och rådge vd, ekonomiansvarig och andra chefer vid lönesättningen, samt leda en löneöversyn.

Avancerade uppgifter

Bakgrunden till utbildningen är det faktum att de som arbetar med lön får alltmer avancerade arbetsuppgifter. Med det växer också förväntningarna på att Lönekonsulten tar hand om hela löneområdet, inte enbart beredningen.

– I många organisationer är lönen den största kostnaden. Från ledningens sida finns självfallet ett stort intresse för att förvalta de pengarna på bästa sätt, och samtidigt använda lönen som ett styrinstrument för att utveckla verksamheten. Det är för att lyckas med detta som utbildningen har utformats.

Mycket att vinna

För den Lönekonsult som tar steget till ett mer strategiskt arbetssätt finns mycket att vinna. I ställningen på jobbet och i karriären.

– Generellt är dagens löneavdelningar väldigt långt ifrån detta sätt att jobba, märkligt nog. Jag jobbar nu med en löneöversyn vid ett företag som har 3 500 löner där förhandlingschefen är sjukskriven. Ingen, varken på HR eller lön, säger de har jobbat med det tidigare. Detta är ett ganska typiskt exempel som visar att det finns mycket plats att ta för den som vill och förser sig med rätt kunskaper, menar Frida Unander.

Välkommet tillskott

Catrine Dahl, Löneexpert och Utbildningsansvarig Lön vid Srf konsulterna, konstaterar att den nya kursen är ett välkommet tillskott till det redan digra kursutbudet för Lönekonsulter, och dom som vill bli det.

– Den är ännu ett exempel på att löneyrket är så mycket bredare och större än att enbart bereda löner. Erfarenhet och kompetens gör att dagens Lönekonsulter kan, vill och vågar ta nya positioner inom sina organisationer. Genom att se och driva företagets lönearbete med rätt helhetsgrepp är Lönekonsulten central för företagets kostnadskontroll, attraktionskraft och expansionsmöjligheter, konstaterar Catrine Dahl.

Lanseras nu

Den nya utbildningen bokas och genomförs över nätet. Den ges i en interaktiv form där föreläsningar varvas med övningar och uppgifter. Du genomför kursen när, hur och var du vill. På det sätt som är optimalt för dig. Den ger fem aktualitetstimmar till den Auktoriserade Lönekonsulten.

– Lönekonsulter, eller Redovisningskonsulter, med minst några års erfarenhet har mest nytta av den här utbildningen. Tillsammans med Frida Unander har vi anpassat den till ett digitalt format för vår målgrupp. Vi tror att den blir väldigt populär eftersom den ger många verktyg och metoder den moderna Lönekonsulten har nytta av, avslutar Catrine Dahl.

Frida Unander, Lexa HR, leder utbildningen ”Strategisk lönepolitik” som i Srf konsulternas regi körs digitalt under en heldag.
Genom att se och driva företagets lönearbete med rätt helhetsgrepp är Lönekonsulten central för företagets kostnadskontroll, attraktionskraft och expansionsmöjligheter, konstaterar Catrine Dahl, Löneexpert och Utbildningsansvarig Lön vid Srf konsulterna.

Strategisk lönepolitik

Ur kursinnehållet:

  • Prissättning av arbete
  • Att sätta respektive syna löner
  • Att genomföra en löneöversyn
  • Lön- och utvecklingssamtal
  • Feedback på arbetsprestation
  • Motivationsfaktorer i arbetet

Strategisk Lönepolitik onlinekurs – Srf konsulterna >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons