En annan möjlighet som ingår i samma förslag är att arbetsgivaren tillfälligt ska kunna ge en skattefri gåva för upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Bakgrunden till förslaget är att många företag och kommuner har uttryckt en vilja att hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Detta är två ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset som Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat. Regeringen kommer att överlämna förslagen i en extra ändringsbudget