Annons
Branschaktuellt

Viktiga byråfrågor i coronatider

Srf konsulterna arbetar intensivt med stöd, information och tips om hur byråerna kan agera i dessa svåra tider och det finns många frågor som behöver svar i detta läge. Några av dem tar vi upp i denna artikel.
Text: Caroline Giannias Kaib
Annons

Utdelning
En vanlig fråga är hur ska man råda sina kunder kring frågor om utdelning i dessa tider. Alla bolag är förstås i ett svårt läge, men kan ändå ha olika förutsättningar så det finns ingen universallösning. Vad gäller utdelning så kan det vara klokt att avvakta med det av följande skäl:

  • Det kräver likviditet i ett svårt läge, även om bara 20 % krävs på kort sikt till ägarens skatt.
  • Det har antytts att det kan bli svårare att få olika stöd om man samtidigt tar utdelning.
  • Det försämrar den långsiktiga soliditeten som kan avgöra finansieringsförmågan efter krisen.

Kris under bokslutsperioden
Ett annat område som skapar frågor är hur man ska agera när många kundföretag har problem med sin ekonomi, samtidigt som det nu är det dags för 31/12 boksluten. Risken finns ju att byrån inte får betalt för arbetet med dessa bokslut om kunderna har ekonomiska problem. Men kundföretagen har ju en bokföringsplikt som måste uppfyllas även under krisen, och byråerna har ett uppdragsavtal som innebär att man har ett utförandeansvar. Det innebär att byrån måste utföra sitt arbete med dessa bokslut som vanligt. Frågan om betalning kan därför inte få styra beslutet här eftersom byrån har ett avtal att uppfylla.

Fakturera oftare
Inte bara kundföretagen utan även byråerna kan ju få problem med sin ekonomi, och då uppstår frågan om byrån borde fakturera oftare i detta läge för att garantera sin egen likviditet. Denna fråga gäller ju för alla typer av företag, och Srf konsulterna har därför gett detta tips till både slutkunder och konsulter. En tätare fakturering ger ett jämnare och snabbare likvidflöde som kan vara viktigt i detta läge. Dessutom ger en tätare fakturering också mindre fakturor åt gången som kan vara lättare för mottagaren att klara av att betala, så det kan faktiskt gynna båda parter att fakturera oftare.

Korttidspermittering
Om problemen även blir stora för byrån kan man också själv få svårt att ha kvar all sin personal. En sådan situation ger ju bortsett från ökad intern arbetsbelastning även signaler utåt mot kunderna som är negativa, till exempel om anställda på byrån korttidspermitteras. Här är det dock viktigt att tänka på att om en redovisningsbyrå i detta läge själva får ekonomiska problem så bör man agera som andra företag gör för att öka möjligheterna till långsiktig överlevnad. Vi ser också att till exempel korttidspermitteringar har börjat förekomma även på byråer. Det ställer stora krav på den interna arbetsplaneringen på byrån, men det är samtidigt viktigt att arbetet kan säkerställas på lång sikt efter krisens slut.


Tips!

Srf konsulterna har precis lanserat en ny film om rådgivning till kunderna – Kassaflödesanalys ur ett rådgivarperspektiv. Du hittar den tillsammans med andra bra filmer och information på vår coronasida

I filmen får du förslag på hur du kan arbeta med kundföretagen för att förbättra det ekonomiska läget i krisen, men flera av dessa tips fungerar förstås även för den egna byrån!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons