Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och stolta vinnare fick ta emot sina utmärkelser. Årets Auktoriserade Lönekonsult 2018 gick till Katarzyna Kaniecka, Årets Auktoriserade Redovisningskonsult 2018 till Linda Gerdin och Årets Auktoriserade byrå 2018 gick till redovisningsbyrån Diem Ekonomibyrå AB.

Vinnare Årets Auktoriserade byrå 2018: Diem Ekonomibyrå:

– Det var hel oväntat, vi vill skicka ett stort grattis till vår personal. Det är tack vare dem som vi står här, säger de tre glada delägarna i Diem Ekonomibyrå.

Juryns motivering:
”Ett snabbväxande företag med stark resultatutveckling som satsat på auktorisation, rådgivning och digitalisering. Företaget profilerar sin verksamhet och auktorisation för kunder och det lokala näringslivet på ett föredömligt sätt. De erbjuder proaktivt och framgångsrikt rådgivningstjänster och utvärderar kundnöjdheten löpande.

Vinnare Årets Auktoriserade Lönekonsult 2018: Katarzyna Kaniecka


Katarzyna Kaniecka

– Jag är jättestolt, det är en bekräftelse på att jag valt rätt i mitt yrkesval säger Katarzyna Kaniecka om sin utmärkelse.

Juryns motivering:
”Årets Auktoriserade Lönekonsult är en professionell och mycket god förebild för lönebranschen som med sitt brinnande intresse för yrket, sin kunskapsbredd, proaktivitet och erfarenhet skapar trygghet för både kundföretag och kollegor. En person som med stort engagemang och sund självinsikt bidrar i den förändring som sker inom löneområdet och på den egna arbetsplatsen.

Vinnare Årets Auktoriserade Redovisningskonsult 2018: Linda Gerdin


Linda Gerdin

Juryns motivering:
”En nyligen Auktoriserad Redovisningskonsult som varit en nyckelperson i den viktiga och lyckade digitaliseringsresa byrån gjort. En fantastisk ambassadör och förebild som förstår att förmedla vikten av auktorisationen och den nytta den gör för kundföretagen. Denna person brinner för utveckling och lärande i olika miljöer och är en aktiv representant för branschen i Sociala medier.


 

Sedan 2015 har några av landets främsta redovisningskonsulter och lönekonsulter fått ta emot utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. För första året delades den nyinstiftade utmärkelsen Årets auktoriserade byrå ut till en av landets främsta verksamhet i redovisnings- och lönebranschen.

– Vi är mycket stolta över att vi har så mycket kompetens och skickliga yrkesutövare i vår bransch. Genom våra utmärkelser får vi varje år möjlighet att lyfta fram några av landets främsta inom redovisnings- och löneområdet. I vår medlemskår finns många att välja bland och de är verksamma i såväl storstad som landsort över hela vårt avlånga land, säger Katarina Klingspor som är Srf konsulternas förbundsordförande.

– Dessa viktiga konsulter som har sin auktorisation hos Srf konsulterna, hjälper dagligen svenska företag att hålla hög kvalitet i redovisning och löneprocesser. Redovisnings- och lönekonsulter är mycket efterfrågade kompetenser i näringslivet. Auktorisationen gör det enklare att hitta rätt resurs för företag som vill outsourca ekonomi- och lönehanteringen, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Linda Gerdin kunde själv inte närvara för att ta emot sin utmärkelse eftersom hon precis fått barn. Dubbelt grattis till Linda med familj som nog är den lyckligaste och stoltaste av dem alla i denna stund.


Årets Auktoriserade Byrå