Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Vykort från Almedalen: AI, hållbarhet, brottslighet och värme

Almedalsveckan bjuder på över 2 100 events, med allt från frågor om religion till mat. Givetvis siktade Srf konsulternas delegation in sig på frågor som berör företagande och näringsliv. Inom dessa områden syns en tydlig fokusering på ekonomisk brottslighet, AI och – hållbarhet!
Text: Srf konsulterna

Över 400 av eventen har temat hållbarhet och hållbarhet är ett självklart samtalsämne i de många möten som Almedalen möjliggör. Srf konsulternas seminarium med temat ”Forma och framtidssäkra Företagssverige – skapa hållbarhetsinsikt för små och medelstora bolag” var därför helt rätt tema.

Seminariet hölls i samarbete med Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.

Efter en inledande information från Lali Fjellström följde en paneldiskussion med representanter från det lokala näringslivet genom Jens Hjelte från Destination Vidhave och Företagarna genom Jennie Albinsson, näringspolitisk expert, miljö & hållbarhet. Catrin Offerman från Aktuell Hållbarhet modererade diskussionen i vilken även Zennie Sjölund deltog.

Vi lyfte fram att hållbarhetsarbete för företagen utgör en strategisk konkurrensfördel som kan användas i upphandlingar, rekryteringar och i kontakter med intressenter. Avslutningsvis gjordes en genomgång av NSRS, som det verktyg som kan få igång företagen med hållbarhetsrapportering. Vårt seminarium finns att se i efterhand.

Global hållbarhet

Ett annat seminarium inom hållbarhet gällde ambitionen att forma ett Nordic Sustainability Valley, där Sverige med sina grannländer kan få konkurrensfördelar på global nivå. Experterna ser stora möjligheter till grön industri och innovation men det krävs handlingsplaner och mer långsiktig finansiering.

Srf konsulternas bild är att Norden som marknad och hållbarhetsarena skulle vinna på att tydligare lyfta fram de nordiska ländernas styrkor när det gäller den sociala hållbarheten. Vi tänker närmast på exempelvis kollektivavtal, antikorruption och jämställdhet.

AI aktuellt

Ett annat mycket engagerande ämne var frågan om AI. Det är tydligt att denna teknik kommer att påverka såväl vår bransch som andra branscher med ökad produktivitet, frigörande av tid, ett mer jämställt samhälle och andra positiva effekter. Dock är det är viktigt att se både möjligheter och risker.

Ett omfattande AI-regelverk är på väg. Men enligt experterna saknas nationell AI-strategi och framför allt medel för att Sverige ska bli riktigt konkurrenskraftigt när den globala BNP:n förväntas öka med 7 procent.

En viktig fråga som Srf konsulterna ställer berör bryggan mellan teknik och etik. När regelverken flyttar in i systemen, vem ansvarar för kvalitetssäkringen och konsekvenserna?

Ekonomisk brottslighet

Den ekonomiska brottsligheten diskuterades vid ett flertal av de seminarier vi besökte. Byggbranschen är väldigt aktiv för att göra vad den kan, framför allt kopplat till arbetslivskriminaliteten.

Flera panelsamtal visade på stor vilja från branschens aktörer att minska fusket och dess konsekvenser. Informationsutbyte mellan myndigheter nämns ofta i debatten som den stora utmaningen, samtidigt som den personliga integriteten måste värnas. Det blir även en viktig fråga för andra intressenter såsom banker och andra finansiella aktörer.

Myndigheter och banker pressades en del gällande vad som behövs för att komma till rätta med penningtvätt, exempelvis kunna kontrollera företagens kontotransaktioner. Tillförsikt finns, men regelverken gör det svårt.

I dessa sammanhang är det uppenbart vilken viktig funktion redovisnings- och lönekonsulten utgör. Att vägleda företagen genom snåriga regelverk med hjälp av kvalitetssäkrade beslutsunderlag har aldrig varit viktigare! Vi vet ju också att många företagare vill göra rätt men inte har kunskaper för att göra rätt på egen hand.

Värme

Vårt besök i Almedalen i år präglades av värme. Inte bara för att vädret var ovanligt varmt, utan också för att det märktes en stark vilja att påverka genom samverkan och en tydlig önskan att tillsammans skapa ett hållbart samhälle.

 

Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning, Srf konsulterna.

Lena Lind, Förbundsdirektör och VD, Srf konsulterna.

Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön och Chef för Branschenheten, Srf konsulterna.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons