Annons
Årsstämma BRL
Lön Redovisning

XBRL’s årsstämma – en dag för samverkan i branschen

Ett femtiotal personer var på plats på PwC:s lokaler på Torsgatan i Stockholm när XBRL höll årsstämma. Bland dem fanns även ledamoten, tillika Srf konsulternas branschansvariga inom lön, Zennie Sjölund. Hon talade bland annat om vikten av samverkan mellan teknik och människa för att uppnå lyckade projekt.
Text: Therese Slettengren

XBRL Sveriges årsstämma den 22 februari 2024 inleddes med att ordföranden Bo Karlsson tog plats på scenen och presenterade agendan samt föreningens framtida planer med fokus på digitala finansiella rapporteringsprocesser och adoption av XBRL-standarder.

AI viktigt framtida område

Bo Karlsson redogjorde också för verksamhetsåret som gått, vilka insatser som har gjorts och vilka omvärldsfaktorer föreningens styrelse ser kommer att påverka framöver. Han gick därefter igenom de viktiga nya områdena för XBRL att bevaka och engagera sig i under året; datafält, transaktioner, hållbarhetsrapportering samt utvecklingen inom Artificiell Intelligens.

Srf representant omvald

Valberedningens ordförande Mikael Eklund, redogjorde för förslaget till styrelsens sammansättning. Nya i styrelsen blev Sandra Jelcic från Björn Lunden som representant för programvaruföretagen och Martin Hedberg från WeAudit som representant från FAR. Srf konsulternas Zennie Sjölund blev omvald till ledamot och Mikael Ekman ersatte Anna Lindén från Ernst Young

Utreda utbildningsbehov

Stämman hade även en motion från Bolagsverket att ta ställning till. Verket hade i en skrivelse adresserat kunskapsbrist avseende XBRL-standarden som resulterat i kvalitetsbrister i taggade data.

Stämman beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda utbildningsbehovet och utvärdera lämpliga insatser som ska summeras i en rapport tillsammans med en handlingsplan. 

Vikten av samverkan

Efter stämman gjorde Zennie Sjölund en presentation om vikten av att olika aktörer arbetar tillsammans innan en stor förändring som träder i kraft. Hon berättade bland annat om det lyckade samarbetet mellan systemleverantörer, branschorganisationer och det offentliga inför införandet av AGI.

Pelle Kimvall avslutade stämmen med en framtidsspaning om vikten av aktuella data.

Föreningen XBRL Sweden är en ideell förening, bildad av Srf konsulterna och FAR, ansluten till den globala organisationen XBRL International www.xbrl.org. Verksamheten drivs utan vinstsyfte. Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar. Föreningen är unik i det att den organiserar de mest väsentliga aktörerna i kedjan för finansiell rapportering. Målbilden är att bidra till att Sverige utvecklas mot en effektiv, standardiserad och transparent rapportering av finansiell information och annan affärsdata, t ex hållbarhetsredovisning. Föreningen strävar efter en kostnadseffektiv, säker och anpassningsbar företagsrapportering i enlighet med konceptet – Standard Business Reporting (SBR).

Läs mer på XBRL:s hemsida.

XBRL Sweden

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons