Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

7 av 10 tycker att förbundet gett gott stöd under coronakrisen

Srf konsulterna får ett gott betyg från medlemmarna för förbundets medlemsstöd och rapportering under coronakrisen, det visar en ny medlemsundersökning. Men många hade önskat ännu snabbare information, i ett tidigare skede. Medlemmarna ger Srf konsulterna betyget 7 av 10.
Text: Anna Gullberg
Annons

De flesta av medlemsföretagen ser mycket ljust på den egna framtiden och tror att deras företag kommer att påverkas i en positiv riktning. Sannolikt beror detta på den kraftigt ökade efterfrågan på tjänster inom redovisning som coronakrisen orsakat.

Regeringens krispaket är svåra att utvärdera i dagsläget, en majoritet av medlemsföretagen kan inte svara på om kundföretagen kommer att dra nytta av dem eller inte. Tiden får utvisa.

Nästan alla medlemsföretag svarar att de klarat att upprätthålla leveransen under de turbulenta tiderna, trots en kraftigt ökad arbetsbelastning. Svårast har det varit för dem som ger rådgivning utöver bokslut och deklarationer.

Så vad tycker då medlemmarna om Srf konsulternas leverans under coronakrisen?

De nätbaserade kurser som medlemmarna erbjöds gratis var mycket uppskattade.

Videoklippen är också populära. Det stöd som Srf konsulterna erbjuder är viktigt:

“Eftersom man inte vet hur denna kris kommer att påverka småföretagen och hur många som kommer att gå i konkurs så är det bra med uppbackning från er på hur man ska hjälpa sina kunder” skriver en medlem.

“Fortsätt med bra information på er ”Corona-sajt”. Gör webbutbildningar kostnadsfria för medlemmar så vi kan kompetensutveckla oss vid en eventuell nedgång utan att behöva permittera personal” skriver en annan medlem.

Oron för hur det ska gå för kundföretagen finns hos flera, och i förlängningen hur det ska påverka den egna verksamheten:

“Även om antalet uppdrag eller debiterbara timmar ökat så är ju i slutändan det viktiga om man får betalt för sin tid och det är vi lite oroliga för. Det är ju alltid de som har eller kommer att få problem som behöver mest konsulttid och dessa är ju i största farozonen för att inte kunna betala” skriver en medlem.

Flera av medlemmarna eftersökte information i ett tidigt skede, och en del tyckte att Srf konsulterna var sena med det. Men när flödet började så var det mycket uppskattat:

“Ni har varit fantastiska i dessa coronatider med information all heder till Er 🙂

Fortsätt meddela aktuell information om hur de nya förutsättningarna skall hanteras tolkas, utföras.”

“Fortsätt med relevant info, lite peppning & stöd, fortsätt också informera utåt att vi är en stark lagmedlem i det team runt ett företag, som tillsammans vidtar åtgärder för att mildra verkningarna av Coronans ekonomiska effekter” skriver en medlem.

De ständigt ändrade förutsättningarna ställer till det:

“Tycker ni på Srf konsulterna gör ett gott jobb redan. Problemet är väl snarare att det kommer nya besked från stat/regeringen som gör att man blir osäker på om man har förstått vad som gäller just nu” skriver en medlem.

“Många frågor handlar om när denna ekonomiska chock övergå till ett mer normalt tillstånd, en tidshorisont behövs för att kunna ta rätt ekonomiska beslut. Så hur ska man råda sina kunder med tanke på tidsaspekten?” skriver en annan medlem.

Snittbetyget på Srf konsulternas stöd blir 7,1 av 10 möjliga i medlemsundersökningen. Ett gott betyg, men med förbättringspotential:

Jag tycker att det är ett bra betyg som våra medlemmar ger oss, men givetvis finns det saker att förbättra, kommenterar förbundsdirektör Roland Sigbladh.


Roland Sigbladh  Foto: Malin Sydne

Vad tycker du själv att ni lyckats med?
─ Vi har kunnat påverka de myndigheter som fattat de praktiska besluten. Jag tycker även att vår information varit relevant och praktisk, inte minst de praktiska tipsen inom olika områden samt de korta filmerna vi producerat som varit mycket uppskattade, säger Roland Sigbladh.

Vad kunde ni ha gjort bättre?
─ Det är viktigt att vara snabb med informationen när beslut väl är fattade, då många av våra medlemmar inväntar vår information. Vi lovar att framåt jobba ännu mer med vår kommunikation. Den ska vara både relevant, praktisk och snabb, säger Roland Sigbladh.

Många känner osäkerhet för var det ska sluta. Har du något generellt råd till medlemmarna?
─ Våra medlemmar gör en fantastisk insats för det svenska näringslivet och det handlar om att fortsätta med denna leverans. Jag är övertygad om att all den rådgivning som kunderna nu får från våra medlemmar ytterligare stärker deras relation. Det skapar bra förutsättningar för att hjälpa kunderna genom den svåra krisen och därefter hjälpa kunderna utveckla sin affär, säger Roland Sigbladh.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons