Måndag den 24 oktober 2022 var det dags för träff med Västra kretsen, en träff som varit fullbokad i flera veckor och med några på väntelistan – så roligt med det stora intresset! Eftermiddagen inleddes med att representanter för kretsstyrelsen hälsade välkomna och berättade om sin lokala verksamhet och planerade träffar. Därefter var det vår nya vd Lena Lind och som stod för förbundsinformationen den här gången och togs väl emot av göteborgarna.  

Fastän dessa träffar ligger i slutet på arbetsdagen och många jobbat hela dagen redan, höll de intresset uppe och hängde med i resonemangen, även om det är mycket att hålla reda på i mitt föredrag. Vi pratade också en del om branschens egen hållbarhet denna kväll. En av deltagarna lyfte övergången från papper till digitalt som en viktig hållbarhetsfaktor i branschen och en annan nämnde stress och svårigheter att planera arbetet för att jämna ut arbetstopparna. Vi pratade en del om vikten att byrån skapar tid för affärsutveckling, nya tjänster och planering.  

I Göteborg hade vi dessutom en studerande på besök, som skriver sitt gymnasiearbete om branschen.  Han fick möjlighet att knyta kontakter i pausen, mycket information om vår organisation och trender i branschen och nästa stora rådgivningstjänst – hållbarhetsredovisning med NSRS.